NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set filter - Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie. set interface - Ustawia stan interfejsu. set loglevel - Ustawia globalny poziom rejestrowania. set persistentroute - Modyfikuje trwałą trasę statyczną. set preferenceforprotocol - Ustawia poziom preferencji dla określonego protokołu. set rtmroute - Modyfikuje nie-stałą trasę netmgmt. set scope - Ustawia nazwę zakresu multiemisji.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifconfig
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud repair
Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.
netsh diag
Zmiany w kontekście `netsh diag'.
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołów.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm
0.156
13833

What is the difference between memory and hard disk space?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows 11, 10, ... Desktops!

 /

Microsoft Server 2016 and 2012 Difference?

 /

Striking in neon color with date and time on Windows 11, 10, ... MS OS!

 /

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

Kann ich nur Ordner hinzufügen inkl. Unterordner, aber nicht Dateien für Zeitstempel Änderungen?

 /

Wie verschiebe ich Apps auf einen neuen virtuellen Desktop unter Windows 11/10? 

 /

Search for the best Image Comparison tools for Windows 10 / 11! 

 /

Screensavers prevent under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

CPU processor information via the command prompt!

 /

What is the difference between power off/on and restart of the mobile smart phone?

 /

What is a nettop?

 /