NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set filter - Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie. set interface - Ustawia stan interfejsu. set loglevel - Ustawia globalny poziom rejestrowania. set persistentroute - Modyfikuje trwałą trasę statyczną. set preferenceforprotocol - Ustawia poziom preferencji dla określonego protokołu. set rtmroute - Modyfikuje nie-stałą trasę netmgmt. set scope - Ustawia nazwę zakresu multiemisji.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifconfig
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud repair
Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.
netsh diag
Zmiany w kontekście `netsh diag'.
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm
0.311
13833

Was ist der XPS-Viewer in Windows 10, kann ich es deinstallieren (Drucker)?

 /

Windows-10 Sperrbildschirm deaktivieren, wie kann man das?

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

Windows Font Viewer?

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, can I? (Drivers)

 /

Auslagerungsdatei pagefile.sys in Windows-XP anpassen!

 /

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /