NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set filter - Ændrer filterattributter på den angivne grænseflade. set interface - Indstiller grænsefladetilstanden. set loglevel - Indstiller det globale logføringsniveau. set persistentroute - Redigerer en vedvarende statisk rute. set preferenceforprotocol - Indstiller præferenceniveauet for den angivne protokol. set rtmroute - Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute. set scope - Angiver navnet på et multicast-område.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifstats
Viser DHCP Relay Agent-statistik pr. gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter s?gning efter og reparation af opdelinger.
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh routing ip dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 set privacy
?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh routing ip show mfestats
Viser statistik for multicast-afsendelsesposter
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm

0.046

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

Windows 10 bei Update-Problem zurücksetzen (Reset machen)!

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Quad-Directory Explorer View, can I select multiple files by using checkbox?

 /