NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set filter - Ændrer filterattributter på den angivne grænseflade. set interface - Indstiller grænsefladetilstanden. set loglevel - Indstiller det globale logføringsniveau. set persistentroute - Redigerer en vedvarende statisk rute. set preferenceforprotocol - Indstiller præferenceniveauet for den angivne protokol. set rtmroute - Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute. set scope - Angiver navnet på et multicast-område.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifstats
Viser DHCP Relay Agent-statistik pr. gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter s?gning efter og reparation af opdelinger.
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh routing ip dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 set privacy
?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh routing ip show mfestats
Viser statistik for multicast-afsendelsesposter
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm
0.28
14485

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Share Files and folders without Password on Windows-7, how to?

 /

Das Update wird heruntergeladen aber keine Installation unter Windows 10?

 /

Does Don't Sleep change the power saving options on the system?

 /

Kalibrierung der Bildschirmfarben unter Windows-10 bei Laptops und PCs?

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

How can I backup the individual entries or export from Quick-Text-Paste?

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Übersetzen der Texte aus der Zwischenablage!

 /

Ähnliche oder identische Bilder finden unter Windows (10, 8.1, 7)!

 /

For what stop sleep computer program?

 /

Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)?

 /