NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set preferenceforprotocol ? Format: set preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametre: Tag Værdi proto - En af følgende værdier: autostatic: Indstiller en autostatisk routingpræference. local: Indstiller en lokal routingpræference. netmgmt: Indstiller en routingprotokolpræference for en protokol til netværksstyring. nondod: Indstiller en præference for en routingprotokol, som ikke kan bruge opkald efter behov. ospf: Indstiller en routingprotokolpræference for OSPF. rip: Indstiller en routingprotokolpræference for RIP. static: Indstiller en statisk routingpræference. preflevel - En værdi til angivelse af præference. Bemærkninger: Indstiller et nyt præferenceniveau for en angivet routingprotokoltype. Eksempler: set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=20 set preferenceforprotocol ospf 30

NETSH / ROUTING / IP / SET / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip set preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller pr?ferenceniveauet for den angivne protokol. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show rtmroutes
Viser ruter i routingtabellen
netsh ras appletalk set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh firewall show logging
Viser logf?ringskonfigurationen for firewall.
netsh routing ip ospf help
Viser en liste over kommandoer.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
netsh routing ipx set global
Opdaterer den globale IPX-konfiguration.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller pr?ferenceniveauet for den angivne protokol. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/preferenceforprotocol.htm
0.14
20618

OneDrive.exe - Invalid image on Windows 11/10!

 /

Windows 10 and 11 start the program or app as admin in admin mode!

 /

DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 - Data transfer speed!

 /

The numerical file sorting under Windows 10/11 via group guidelines!

 /

Why do I need the Windows Temp folder (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Die akkuraten Ermittlung der CPU Frequenz, ganz genau!

 /

Directory Access Denied on Windows 10 / 11!

 /

AndroidAP Passwort für Samsung Galaxy Smartphone (ändern, vergessen, neu eingeben)?

 /

How long does it take to install Windows 11?

 /

No WLAN on the laptop or notebook, internet no longer works!

 /

Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer!

 /

Can I customize the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /