NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set preferenceforprotocol ? Format: set preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametre: Tag Værdi proto - En af følgende værdier: autostatic: Indstiller en autostatisk routingpræference. local: Indstiller en lokal routingpræference. netmgmt: Indstiller en routingprotokolpræference for en protokol til netværksstyring. nondod: Indstiller en præference for en routingprotokol, som ikke kan bruge opkald efter behov. ospf: Indstiller en routingprotokolpræference for OSPF. rip: Indstiller en routingprotokolpræference for RIP. static: Indstiller en statisk routingpræference. preflevel - En værdi til angivelse af præference. Bemærkninger: Indstiller et nyt præferenceniveau for en angivet routingprotokoltype. Eksempler: set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=20 set preferenceforprotocol ospf 30

NETSH / ROUTING / IP / SET / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip set preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller pr?ferenceniveauet for den angivne protokol. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show rtmroutes
Viser ruter i routingtabellen
netsh ras appletalk set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh firewall show logging
Viser logf?ringskonfigurationen for firewall.
netsh routing ip ospf help
Viser en liste over kommandoer.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
netsh routing ipx set global
Opdaterer den globale IPX-konfiguration.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Indstiller pr?ferenceniveauet for den angivne protokol. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/preferenceforprotocol.htm
0.202
20618

Windows

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

With every update several gigabytes download, what am I doing wrong?

 /

Windows 10: shell:common startup!

 /

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

Klassische Adressleiste unter Windows-10!

 /

Deaktivieren von MeinPlatz AutoStart unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

Windows 10 and the Media-Payer 12!

 /

Wie kann ich eine BIN Image Datei brennen?

 /