NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set preferenceforprotocol ? Format: set preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametre: Tag Værdi proto - En af følgende værdier: autostatic: Indstiller en autostatisk routingpræference. local: Indstiller en lokal routingpræference. netmgmt: Indstiller en routingprotokolpræference for en protokol til netværksstyring. nondod: Indstiller en præference for en routingprotokol, som ikke kan bruge opkald efter behov. ospf: Indstiller en routingprotokolpræference for OSPF. rip: Indstiller en routingprotokolpræference for RIP. static: Indstiller en statisk routingpræference. preflevel - En værdi til angivelse af præference. Bemærkninger: Indstiller et nyt præferenceniveau for en angivet routingprotokoltype. Eksempler: set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=20 set preferenceforprotocol ospf 30

NETSH / ROUTING / IP / SET / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip set preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller pr?ferenceniveauet for den angivne protokol. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show rtmroutes
Viser ruter i routingtabellen
netsh ras appletalk set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh firewall show logging
Viser logf?ringskonfigurationen for firewall.
netsh routing ip ospf help
Viser en liste over kommandoer.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
netsh routing ipx set global
Opdaterer den globale IPX-konfiguration.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller pr?ferenceniveauet for den angivne protokol. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/preferenceforprotocol.htm
0.25
20618

How can I switch or customize the Language In DesktopOK?

 /

Hilfe das MS Windows 11 hat keine Bildschirmtastatur!

 /

Warum erscheint bei mir der Rote Blitz nicht ?

 /

Als Türschild oder als sonstige Nachricht sehr praktisch!

 /

What is the difference between a laptop, PC, Computer and notebook?

 /

Can I still test the memory on Windows 11 with this tool?

 /

What is a char?

 /

Deactivate keyboard keystroke in Windows 10/11!

 /

Where can I find documents on Windows?

 /

What is a paper size?

 /

Activate and deactivate the mouse wheel auto scroll function!

 /

No text recognizable in the notepad!

 /