NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Angiver om AppleTalk-netværkstraffik fra en klient skal videresendes til de(t) netværk som RAS-serveren er forbundet med. mode - hvilken adgangstype der skal gives ALL - klienter har adgang til RAS-serveren og alle netværk, den er forbundet til. SERVERONLY - Klienter har kun adgang til RAS-serveren.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / ACCESS

netsh ras appletalk set access - Windows 2000/XP - Kommandoer Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
netsh routing ip rip delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh diag ping adapter
Send pingsignal til alle netv?rkskort.
netsh routing ip igmp set global
Angiver globale IGMP-parametre.
netsh interface ipv6 show joins
Viser IPv6-multicast-adresser.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/access.htm

0.077

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /

Ich möchte den Kalender nicht immer im Hintergrund laufen haben!

 /

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (folder tree view show)?

 /

Prüfen, ob der installierte Drucker-Treiber unter Windows 7 entfernt wurde, aber wie?

 /