NETSH - Windows XP/2000

netsh » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / DUMP

netsh dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete neighbor
Odstraní určeného souseda protokolu OSPF.
netsh lan dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx sap show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Nastaví informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/dump.htm

0.062

Windows Clock for Halloween Desktop Wallpaper!

 /

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

Turn off windows 10 search indexing service (customize, disable)?

 /

Customize the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, how to?

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!

 /

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /