netsh dump - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / DUMP

netsh dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface set credentials
Ustawia poświadczenia używane do łączenia się z interfejsem.
netsh routing ipx sap add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/dump.htm
0.186
11845

Tastenkürzel Fenster Wechsel unter Windows, mit Beispiele!

 /

How to change the Attribute(s) of a file or folder in Windows-7?

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 10!

 /

Aus der Zwischenablage Text-und Windows Befehle importieren!

 /

Can I create System Restore Point in Windows-10?

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to?

 /

How can I save or load the columns for the directory expression on Windows 10?

 /

Help, can not customize the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

Windows-Server 2012 direkte Download Links plus Testversionen!

 /