NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show interface ? Použití: show interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota název - název rozhraní Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci překládání adres NAT. Zobrazené informace se skládají z následujících polí: Pole Popis ---- ----- Mode Určuje, zda rozhraní pracuje v plném režimu (překládání adres IP i překládání portů), pouze v režimu překládání adres, privátním režimu, plném režimu s bránou Firewall, v režimu pouze adres s bránou Firewall nebo v režimu pouze brána Firewall. Protocol Zobrazí typ protokolu použitý pro mapování portu NAT. Public address Zobrazí adresu IP veřejné sítě. Public port Zobrazí číslo veřejného portu protokolu. Private address Zobrazí adresu IP privátní sítě. Private port Zobrazí číslo privátního portu protokolu.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip nat show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set rtmroute
Upraví dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
netsh firewall set
Nastaví konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add neighbor
Přidá souseda OSPF.
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/interface.htm
0.249
20412

Mehrere Seiten scannen und zu PDF nachen für alle Windows-Betriebssysteme!

 /

Can I remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

Muß ich mir für Windows 7 schon wieder einen neuen Rechner kaufen?

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /

Remove File Eraser from Windows (10, 8.1, ...), how to!

 /

CPU frequency query W10, W7 excluding if and but also V1 for W98!

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the tiny insects?

 /

OneDrive does not appear in Explorer Windows 10, 8.1!

 /

Change PC name Windows 10!

 /

Prevents the restoration of confidential files!

 /

Discover Weaknesses in the PC / Notebook after purchase!

 /