netsh » routing » ip » nat » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show interface ? Použití: show interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota název - název rozhraní Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci překládání adres NAT. Zobrazené informace se skládají z následujících polí: Pole Popis ---- ----- Mode Určuje, zda rozhraní pracuje v plném režimu (překládání adres IP i překládání portů), pouze v režimu překládání adres, privátním režimu, plném režimu s bránou Firewall, v režimu pouze adres s bránou Firewall nebo v režimu pouze brána Firewall. Protocol Zobrazí typ protokolu použitý pro mapování portu NAT. Public address Zobrazí adresu IP veřejné sítě. Public port Zobrazí číslo veřejného portu protokolu. Private address Zobrazí adresu IP privátní sítě. Private port Zobrazí číslo privátního portu protokolu.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / INTERFACE


Quick - Link:
netsh routing ip set rtmroute
Upraví dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
netsh routing ip ospf add neighbor
Přidá souseda OSPF.
netsh interface show
Zobrazí informace
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/interface.htm
0.093
20412

How can I eliminate most of the corona viruses?

Passworteingabe ohne Tastatur bei der Anmeldung (Login) in Windows 7/8/10, bzw. mit der Bildschirm-Tastatur?

Trusted source?

What is a keycode?

What does restore the clipboard in QTP for Windows 11, 10, ... ?

Switch Language in Windows-7 (install, customize, add)?(0)