NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show interface ? Použití: show interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota název - název rozhraní Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci překládání adres NAT. Zobrazené informace se skládají z následujících polí: Pole Popis ---- ----- Mode Určuje, zda rozhraní pracuje v plném režimu (překládání adres IP i překládání portů), pouze v režimu překládání adres, privátním režimu, plném režimu s bránou Firewall, v režimu pouze adres s bránou Firewall nebo v režimu pouze brána Firewall. Protocol Zobrazí typ protokolu použitý pro mapování portu NAT. Public address Zobrazí adresu IP veřejné sítě. Public port Zobrazí číslo veřejného portu protokolu. Private address Zobrazí adresu IP privátní sítě. Private port Zobrazí číslo privátního portu protokolu.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip nat show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set rtmroute
Upraví dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
netsh firewall set
Nastaví konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add neighbor
Přidá souseda OSPF.
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/interface.htm
0.171
20412

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

Improved mouse wheel and little load on the CPU or resources!

 /

Use autocomplete in the command prompt and PowerShell!

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

What is more dangerous, ransomware or trojan!

 /

Can I edit registry on Windows 10 or 11!

 /

Ein Benutzerprofil verstehen unter Windows 11, 10, 8.1 und MS-Server!

 /

How can I repair MS Office?

 /

Does Windows 11 take up more space on my PC than Windows 10?

 /

Beachten Sie Dass mich das nicht Interessiert, Hinweis!

 /

Windows 10 and 11 start the program or app as administrator in admin mode!

 /

Windows 10 / 11 mstsc, where is it stored?

 /