NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete addressmapping - Sletter en adressetilordning fra NAT-grensesnittets adresseutvalg delete addressrange - Sletter et adresseintervall fra NAT-grensesnittets adresseutvalg delete ftp - Deaktiverer FTP-proxyen. delete h323 - Deaktiverer H323-proxyen. delete interface - Fjerner NAT fra det angitte grensesnittet. delete portmapping - Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE

netsh routing ip nat delete - Windows 2000/XP - kommando Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add boundary
Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angir 6-til-4-tilstanden .
netsh routing ip rip install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Pinger en node basert p? adresse.
netsh diag ping mail
Pinge Outlook Express-e-postserveren.
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Viser IGMP-vertsgruppetabell for et IGMP-proxy-grensesnitt
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete.htm
0.077

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

How to activate on screen keyboard windows 10?

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

Wo ist der klassische Taschen-Rechner unter Windows 10?

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Violet is a beautiful royal color, which can prove itself on the desktop as a clock!

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1, 8 and 10!

 /