NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ group ğ db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer enumerate
Belirtilen bulutta eş ad?n? numaraland?r?r.
netsh diag show gateway
Her bir ba?daşt?r?c?n?n varsay?lan a? geçidi sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat add portmapping
NAT arabirimine bir iletişim kural? - ba?lant? noktas? eşleştirmesi ekler.
netsh interface portproxy delete v4tov6
IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios set interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh ras ip set negotiation
?stemci RAS ba?lant?lar? için IP anlaşmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.171
15318

Problems with Windows 10 Folder Protection and Defender!

 /

How can I customize the language in the mouse pointer stick?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Shutdown-Funktion im Windows-Tray-Bereich aktivieren!

 /

Der Virenscanner findet nie was, brauche ich sowas überhaupt unter Windows 10?

 /

Automatisches Einfügen von Texten unter Windows 11, 10, ..., wozu, warum!

 /

Can I customize PDF output page size?

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

I would like to reduce the dimensions of all photos from a folder?

 /

Can I use the desktop calendar in Office for commercial purposes?

 /

Was sind Tabellenkalkulationen?

 /