netsh p2p group db - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ group ğ db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer enumerate
Belirtilen bulutta eş ad?n? numaraland?r?r.
netsh diag show gateway
Her bir ba?daşt?r?c?n?n varsay?lan a? geçidi sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat add portmapping
NAT arabirimine bir iletişim kural? - ba?lant? noktas? eşleştirmesi ekler.
netsh interface portproxy delete v4tov6
IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios set interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh ras ip set negotiation
?stemci RAS ba?lant?lar? için IP anlaşmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.171
15318

Import Text and Windows Commands from old ini file!

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /

Neue Übersicht der Befehle und besser Editierbare Tastatur-Befehle!

 /

Wie kann ich die Fensterschatten in Windows 10 deaktivieren?

 /

What is an EXE file?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Why the IsMyHdOK , there are similar programs!

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

What is a blue screen?

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Warum muss Quad-Explorer für MS OS so oft aktualisiert werden?

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /