netsh routing ipx netbios set interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ netbios ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios set interface ? INTERFACE nesnesi, NBIPX yayınlarının yayılmasını yapılandırmak ve yönlendirici arabirimlerindeki NBIPX trafiğini izlemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[BCASTACCEPT=] accmode] [[BCASTDELIVER=] delmode] Burada: ifname - arabirim adı (RAS istemcileri için İçeri Arama kullanın). accnode - ENABLED ya da DISABLED, delmode - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SET / INTERFACE

netsh routing ipx netbios set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh interface ipv6 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras aaaa add authserver
Bir RADIUS kimlik do?rulama sunucusu ekler.
netsh exec
Bir komut dosyas?n? çal?şt?r?r.
netsh routing ip nat set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/set/interface.htm
0.171
21013

How to use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

Gibt es von Microsoft auch eine direkte Verkaufsstelle für z.B. Win-7, 8.1 u 10?

 /

Give Quad Explorer access to directory protection under Windows 10!

 /

Open a second drive of folder in new window (Tab)?

 /

Sicher Löschen zum Explorer Kontextmenü hinzufügen (Windows 10, 8.1, 7, ie 11) ?

 /

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /

PC-Monitor am Mac Book anschließen oder LED TV, aber wie!

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /

Neuberechnen des Windows Leistungsindex jederzeit (10, 8.1)!

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

Wo finde und starte ich das PowerShell in Windows 10!?

 /