NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ netbios ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios set interface ? INTERFACE nesnesi, NBIPX yayınlarının yayılmasını yapılandırmak ve yönlendirici arabirimlerindeki NBIPX trafiğini izlemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[BCASTACCEPT=] accmode] [[BCASTDELIVER=] delmode] Burada: ifname - arabirim adı (RAS istemcileri için İçeri Arama kullanın). accnode - ENABLED ya da DISABLED, delmode - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SET / INTERFACE

netsh routing ipx netbios set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh interface ipv6 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras aaaa add authserver
Bir RADIUS kimlik do?rulama sunucusu ekler.
netsh exec
Bir komut dosyas?n? çal?şt?r?r.
netsh routing ip nat set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/set/interface.htm
0.077

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

Prevent (disable) shutdown in Windows-7?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Aggressive Windows Programme und Anwendungen sofort beenden!

 /

Auto Shutdown in Windows 8, 8.1, 10 (automatisch herunterfahren)!

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

Ihr Android Gerät unterstützt keine Datendienste, Fehlermeldung?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /