netsh routing ipx netbios set interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ netbios ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios set interface ? INTERFACE nesnesi, NBIPX yayınlarının yayılmasını yapılandırmak ve yönlendirici arabirimlerindeki NBIPX trafiğini izlemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[BCASTACCEPT=] accmode] [[BCASTDELIVER=] delmode] Burada: ifname - arabirim adı (RAS istemcileri için İçeri Arama kullanın). accnode - ENABLED ya da DISABLED, delmode - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SET / INTERFACE

netsh routing ipx netbios set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh interface ipv6 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras aaaa add authserver
Bir RADIUS kimlik do?rulama sunucusu ekler.
netsh exec
Bir komut dosyas?n? çal?şt?r?r.
netsh routing ip nat set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/set/interface.htm
0.171
21013

How to enable/disable folders size ToolTips in Windows-7/10/8.1 Explorer?

 /

Can I remove the annoying vermin from my Windows desktop?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Disable blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Core-X architecture?

 /

DiskPart-Dienstprogramms in Windows 10 verwenden!

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Can I save the desktop icon layout in the company excluding Admin rights?

 /

Wo ist der Ordner mit den Bildschirmschonern bei Win-7, 8.1, 10?

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Do you want to restore the icons on Windows start / login?

 /