NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » isatap » set » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 isatap set state ? Sposób użycia: set state [state=](enabled|disabled|default) Parametry: Tag Wartość state - Czy włączono usługę ISATAP. Spostrzeżenia: Ustawia stan usługi ISATAP. Przykłady: set state enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ISATAP / SET / STATE

netsh interface ipv6 isatap set state - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia stan usługi ISATAP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, isatap, set, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete announcefilter
Usuwa filtr anonsów ustawiony dla interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje chmurę z jej serwerem rozrzutu.
netsh diag ping ieproxy
Bada usługą ping serwer proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp show grouptable
Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji.
netsh interface ipv6 show routes
Wyświetla wpisy tabeli trasy.
netsh routing ipx delete interface
Wyłącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/isatap/set/state.htm

0.077

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

How to find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /

Wo finde ich eine alternative Freeware zu Adobe Reader?

 /

Tasten-Kürzel Windows-R ändern in Run Command!

 /

How to select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Prozentsatz den jede Datei in ihrem Ordner belegt!

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /