netsh » routing » ip » rip » delete » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete announcefilter ? Sposób użycia: delete announcefilter [name=] [addr=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny do użytku. addr - Para adresów IP. Pierwszy adres oznacza najmniejszą, a drugi - największą wartość adresu IP do użycia w budowaniu filtru. Uwagi: usuwa filtr anonsowania dla tras zaanonsowanych w danym interfejsie. Przykłady: delete announcefilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ANNOUNCEFILTER


Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje chmurę z określonym hostem.
netsh routing ip igmp show global
Wyświetla globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show privacy
Wyświetla parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ipx delete filter
Usuwa filtr pakietów z listy filtrów.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUsuwa filtr anonsów ustawiony dla interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/announcefilter.htm
0.077
19474

Should I use WIA, or TWAIN scanner interface?

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

Should I buy Apple MacBook or Microsoft Surface Pro?

Autodesk and AutoCad what kind of programs are they?

Größe der Bildschirmlupe nach meinen Wünschen ändern?(0)