NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / P2P / GROUP / DUMP

netsh p2p group dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ip set address
IP adresi veya Varsay?lan A? Geçidi'ni belirlenen arabirime ayarlar.
netsh routing ip relay help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh p2p idmgr show
Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler.
netsh bridge dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip dnsproxy help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/group/dump.htm
0.14
14748

So löschen Sie einen gesperrten Ordner oder Datei in Windows 10/11!

 /

Distances between the objects in Windows 11 Explorer! 

 /

The performance index is still signifying for many Windows 11, 10, ... users!

 /

Locate Direct X in Windows 10!

 /

Wie erhöhe ich die Geschwindigkeit der Festplatte (SSD/HDD)?

 /

Move, copy, understand differences and the thought traps!

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, can I?

 /

Recycle Bin Settings on Windows, (open, modify)?

 /

Change background on computer Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Create horizontal line in Microsoft Word, example!

 /

New Explorer Tab in Quad Explorer!

 /

Do SSD hard drives make noises?

 /