NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / GROUP / DB / DUMP

netsh p2p group db dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia.
netsh diag show test
Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy
netsh routing ip nat delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras ipx set netassign
Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/group/db/dump.htm
0.265
14071

On Windows 8.1 and 10, how to open Quickly Ease of Access Center ?

 /

The Folder Size on Windows 10/11!

 /

Explorer display colors for compressed and encrypted files does not work?

 /

Overclocked systems?

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

What is PowerShell?

 /

NewFileTime Video!

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, can I?

 /

Program files x86 and Windows 10/11!

 /

Can I find the BIT on my PC?

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

Ich möchte dein Programm auf mehreren Computern installieren?

 /