NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / GROUP / DB / DUMP

netsh p2p group db dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia.
netsh diag show test
Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy
netsh routing ip nat delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras ipx set netassign
Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/group/db/dump.htm
0.125
14071

Löschen von Daten ohne Dateiendung in allen Unterordnern!

 /

The difference user and account names in Windows 10/11!

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /

IIS Web Server on Windows 10 / 11!

 /

Disable explorer auto expand in windows 8.1 / 10, how to ?

 /

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

Eine Startdiskette für Windows Server 2008 / 2012/ 2016 erstellen?

 /

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but can I?

 /

3D-CPP-Links, Infos, CPU, Rendering, FPU, OpenGL, DirectX....! 

 /

Auto Shutdown the Windows 8.1 and 10 ergo Turn-off the PC!

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

Prüfen ob Datei vorhanden ist mit PowerShell unter Windows 11, 10,8.1, ...!

 /