NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / GROUP / DB / DUMP

netsh p2p group db dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia.
netsh diag show test
Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy
netsh routing ip nat delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras ipx set netassign
Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/group/db/dump.htm
0.202
14071

Warum brauche ich den Windows Temp-Ordner (10, 8.1, 7)?

 /

Where is the directory of Windows 10 wallpapers!

 /

Wie lange halten SSDs wirklich?

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /

New Explorer Tab in Quad Explorer!

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /

Use random color for a desktop note on Windows 10, 8.1, ...!

 /

What is a paper size?

 /

Can I create a system image on Windows 10 (backup and restore)?

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /