netsh ras ipx set netassign - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » netassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set netassign ? set netassign [method = ] AUTO|POOL|AUTOSAME|POOLSAME Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX. method - metoda, która ma być użyta AUTO - przypisuje wszystkim klientom różne losowe numery sieciowe IPX. POOL - przypisuje adresy IPX z puli serwera RAS. AUTOSAME - generuje losowy numer sieci IPX i przypisuje go do wszystkich klientów. POOLSAME - wybiera numer z puli serwera RAS i przypisuje go do wszystkich klientów. Uwagi: W większości konfiguracji zaleca się metodę AUTOSAME lub POOLSAME, ponieważ oszczędzają one numery sieci i zmniejszają ruch w sieci. Przed przypisaniem numeru sieci do klienta sprawdza się, czy numer ten nie jest używany w intranecie serwera RAS. Wskutek tego niektóre adresy z puli adresów nie mogą być przypisywane.

NETSH / RAS / IPX / SET / NETASSIGN

netsh ras ipx set netassign - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, netassign, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add acceptfilter
Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show names
Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.
netsh diag gui
Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web.
netsh routing ip igmp help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 show global
Wyświetla parametry konfiguracji globalnej.
netsh routing ipx add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/netassign.htm
0.187
20215

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

Make sure the desktop notes are deleted in terms of privacy!

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

IRQ-Konflikt, was ist das bitte?

 /

How to change Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Bei Windows 10 weitere Sprachpakete nachinstallieren, aber wie?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

What are mouse tracks?

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Can i customize the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

Einstellungen und Optionen für die Windows-7 Schattenkopien und Systemwiederherstellung?

 /