NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete address ? Sposób użycia: delete address [name=] [[addr=]adres IP] [[gateway=]adres IP|ALL] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. addr - Statyczny adres IP dla interfejsu o podanej nazwie. gateway - Jedna z następujących wartości: : określony adres IP brama domyślnej dla usuwanego statycznego adresu IP. ALL: usuwa wszystkie adresy IP dla usuwanego statycznego adresu IP. Uwagi: usuwa adres IP z interfejsu o wielu statycznych adresach IP lub usuwa bramę domyślną z określonego interfejsu. Przykłady: delete address "Połączenie lokalne" addr=10.0.0.1 gateway=all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / ADDRESS

netsh interface ip delete address - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add scope
Dodaje zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Tworzy interfejs 6over4.
netsh routing ip rip show global
Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych.
netsh diag show dns
Wyświetla adres serwery DNS dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add interface
Konfiguruje NAT w określonym interfejsie.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/address.htm
0.046

How can i activate Windows-8 or 8.1 via phone system?

 /

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

 /

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

C++ Abfrage, ob ein String, oder char mit bestimmtem Zeichen endet?

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /