netsh » interface » ip » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete address ? Sposób użycia: delete address [name=] [[addr=]adres IP] [[gateway=]adres IP|ALL] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. addr - Statyczny adres IP dla interfejsu o podanej nazwie. gateway - Jedna z następujących wartości: : określony adres IP brama domyślnej dla usuwanego statycznego adresu IP. ALL: usuwa wszystkie adresy IP dla usuwanego statycznego adresu IP. Uwagi: usuwa adres IP z interfejsu o wielu statycznych adresach IP lub usuwa bramę domyślną z określonego interfejsu. Przykłady: delete address "Połączenie lokalne" addr=10.0.0.1 gateway=all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / ADDRESS


Quick - Link:
netsh routing ip add scope
Dodaje zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Tworzy interfejs 6over4.
netsh routing ip rip show global
Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych.
netsh routing ip nat add interface
Konfiguruje NAT w określonym interfejsie.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUsuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/address.htm
0.108
18879
Schlichte Digitale Desktop Uhr Beispiel auf Windows 10, 8.1, 7! Copy files without directory under Windows 11, 10, 8.1, ...! Difference between IExtractImage2 and IExtractImage? Rename JPEG to JPG via command line, but how? Ausgewählter Text in Groß-, oder Kleinschreibung Word Beispiel! How can I remove delete jobs from the Windows Restart job! Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows? Why is Microsoft Windows 10 available for free? Where is the search results directory / directory on Windows 10, 8.1, 7? Format new SSD hard drive under Windows 10/11!(0)