NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set portopening ? set portopening [ protocol = ] TCP|UDP|ALL [ port = ] 1-65535 [ name = ] név [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] címek [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] név ] Tűzfalport-konfiguráció megadása. Paraméterek: protocol - A port protokollja. TCP - Transmission Control Protocol (TCP). UDP - User Datagram Protocol (UDP). ALL - Minden protokoll. port - A port száma. name - A port neve. mode - A port üzemmódja (nem kötelező). ENABLE - Átengedés a tűzfalon (alapértelmezés). DISABLE - Nem engedhető át a tűzfalon. scope - A port hatóköre (nem kötelező). ALL - A teljes forgalom átengedése a tűzfalon (alapértelmezés). SUBNET - Csak a helyi hálózati (alhálózati) átengedése a tűzfalon. CUSTOM - Csak a megadott forgalom átengedése a tűzfalon. addresses - Egyéni tartományba eső címek (nem kötelező). profile - Konfigurációs profil (nem kötelező). CURRENT - Aktuális profil (alapértelmezés). DOMAIN - Tartományi profil. STANDARD - Szokásos profil. ALL - Minden profil. interface - A kártya neve (nem kötelező). Megjegyzések: A "profile" és az "interface" paraméter nem adható meg együtt. A "scope" és az "interface" paraméter nem adható meg együtt. Az "addresses" paraméter megadásához a "scope" paramétert "CUSTOM" értékre kell állítani. Példák: set portopening TCP 80 Webes_port set portopening UDP 500 IKE ENABLE ALL set portopening ALL 53 DNS ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet set portopening protocol = TCP port = 80 name = Webes_port set portopening protocol = UDP port = 500 name = IKE mode = ENABLE scope = ALL set portopening protocol = ALL port = 53 name = DNS mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / SET / PORTOPENING

netsh firewall set portopening - Windows 2000/XP - irányító Tűzfalport-konfiguráció beállítása. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh exec
Parancsfájl futtatása.
netsh routing ip nat set
Konfigurációs adatok beállítása.
netsh interface portproxy show
Információ megjelenítése.
netsh routing ipx rip set
Konfigurációs adatok beállítása.
netsh ras ipx set pool
A RAS IPX-címkészlet beállítása.
netsh interface ip show dns
A DNS-kiszolgáló címeinek megjelenítése.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/firewall/set/portopening.htm
0.031

What are the Mouse Hiding Classic and New Strategy (Windows, 10, 8.1, ...)?

 /

Wie kann man Vista Gadgets ohne Sidebar nutzen?

 /

Wie formatiere ich eine externe Festplatte unter Windows 7?

 /

For what, I am an expert and I know what I am doing?

 /

Einstellungen der Ordneransichtseigenschaften im Windows 10 Explorer?

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

Wie werden gescannte JPEGs automatisch bereinigt, wenn das Programm beendet wird?

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /