NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » opmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set opmode ? set opmode [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ [ exceptions = ] ENABLE|DISABLE [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] navn ] Indstiller den funktionelle konfiguration af firewall. Parametre: mode - Funktionel tilstand. ENABLE - Aktiver firewall. DISABLE - Deaktiver firewall. exceptions - Undtagelsestilstand (valgfri). ENABLE - Tillad gennem firewall (standard). DISABLE - Tillad ikke gennem firewall. profile - Konfigurationsprofil (valgfri). CURRENT - Aktuel profil (standard). DOMAIN - Domæneprofil. STANDARD - Standardprofil. ALL - Alle profiler. interface - Grænsefladenavn (valgfri). Bemærkninger: 'profile' og 'interface' kan ikke angives sammen. 'exceptions' og 'interface' kan ikke angives sammen. Eksempler: set opmode ENABLE set opmode ENABLE DISABLE set opmode mode = ENABLE set opmode mode = ENABLE exceptions = DISABLE

NETSH / FIREWALL / SET / OPMODE

netsh firewall set opmode - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller funktionel konfiguration for firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, opmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show dhcp
Viser DHCP-servere for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat add h323
Aktiverer H323-proxyen.
netsh interface portproxy delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ipx netbios help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ip set addrreq
Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser.
netsh interface ip delete arpcache
T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/firewall/set/opmode.htm
0.046

Wie lange läuft mein Windows-8.1 / 10 PC-System schon (noch, ende)?

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

How to show Program Name in Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Microsoft Visual Studio 2010 Professional-Testversion, 30 bis 90 Tage!

 /

Protect your hardware on the computer!

 /

What is the XPS Viewer in Windows 10, can i uninstall it (printer)?

 /

what does "punch the icons" in DesktopOK?

 /