NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » opmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set opmode ? set opmode [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ [ exceptions = ] ENABLE|DISABLE [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] navn ] Indstiller den funktionelle konfiguration af firewall. Parametre: mode - Funktionel tilstand. ENABLE - Aktiver firewall. DISABLE - Deaktiver firewall. exceptions - Undtagelsestilstand (valgfri). ENABLE - Tillad gennem firewall (standard). DISABLE - Tillad ikke gennem firewall. profile - Konfigurationsprofil (valgfri). CURRENT - Aktuel profil (standard). DOMAIN - Domæneprofil. STANDARD - Standardprofil. ALL - Alle profiler. interface - Grænsefladenavn (valgfri). Bemærkninger: 'profile' og 'interface' kan ikke angives sammen. 'exceptions' og 'interface' kan ikke angives sammen. Eksempler: set opmode ENABLE set opmode ENABLE DISABLE set opmode mode = ENABLE set opmode mode = ENABLE exceptions = DISABLE

NETSH / FIREWALL / SET / OPMODE

netsh firewall set opmode - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller funktionel konfiguration for firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, opmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show dhcp
Viser DHCP-servere for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat add h323
Aktiverer H323-proxyen.
netsh interface portproxy delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ipx netbios help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ip set addrreq
Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser.
netsh interface ip delete arpcache
T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/firewall/set/opmode.htm

0.062

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Einstellungen und Optionen für die Windows-7 Schattenkopien und Systemwiederherstellung?

 /

How to displays all network connections and listening ports?

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 7, log in without keyboard?

 /

How to remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Prevent (disable) shutdown in Windows-7?

 /

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /