NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » opmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set opmode ? set opmode [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ [ exceptions = ] ENABLE|DISABLE [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] navn ] Indstiller den funktionelle konfiguration af firewall. Parametre: mode - Funktionel tilstand. ENABLE - Aktiver firewall. DISABLE - Deaktiver firewall. exceptions - Undtagelsestilstand (valgfri). ENABLE - Tillad gennem firewall (standard). DISABLE - Tillad ikke gennem firewall. profile - Konfigurationsprofil (valgfri). CURRENT - Aktuel profil (standard). DOMAIN - Domæneprofil. STANDARD - Standardprofil. ALL - Alle profiler. interface - Grænsefladenavn (valgfri). Bemærkninger: 'profile' og 'interface' kan ikke angives sammen. 'exceptions' og 'interface' kan ikke angives sammen. Eksempler: set opmode ENABLE set opmode ENABLE DISABLE set opmode mode = ENABLE set opmode mode = ENABLE exceptions = DISABLE

NETSH / FIREWALL / SET / OPMODE

netsh firewall set opmode - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller funktionel konfiguration for firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, opmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show dhcp
Viser DHCP-servere for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat add h323
Aktiverer H323-proxyen.
netsh interface portproxy delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ipx netbios help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ip set addrreq
Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser.
netsh interface ip delete arpcache
T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/firewall/set/opmode.htm
0.077

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /

Rename Default operating system Name at System startup in Windows-7, how to?

 /

Switch in Windows 8.1 / 8 between local and Microsoft account!

 /

Disable grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

How to force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /