NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DUMP

netsh routing ipx sap dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show dhcp
Wyświetla serwery DHCP dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add h323
Włącza serwer proxy H323.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras ip set negotiation
Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/dump.htm
0.078

Wiederherstellen der Explorer-Listenansicht-Schriftgröße in Windows!

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Ich habe Zugriffe auf der Festplatte, auch wenn ich nichts mache?

 /

More mouse functions and settings about options menu!

 /

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.

 /

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /

Folder vs. Folder and Compare all?

 /