NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DUMP

netsh routing ipx sap dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show computer
Bilgisayar bilgilerini görüntüler.
netsh routing ip nat add ftp
FTP proxy'yi etkinleºtirir.
netsh interface portproxy add v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lacak bir girdi ekler.
netsh routing ipx netbios dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras ip set addrassign
RAS sunucusunun istemcilerine IP adresleri
netsh interface ip delete address
Belirtilen arabirimden bir IP adresini veya varsay?lan a? geçidini siler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/dump.htm
0.046

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /

Customize the Windows 8.1 / 8 desktop!

 /

Activate Web Server on Windows 10 for HTTP or FTP, how to?

 /

How to format new hard drive, create new partition/volume in Windows 8.1/10?

 /

Was ist ein virtueller PC?

 /

Wie kann ich die Desktop-Icon Größe in Windows-8 (8.1, 10) auf klassisch umstellen?

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /