netsh routing ipx sap dump - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DUMP

netsh routing ipx sap dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show computer
Bilgisayar bilgilerini görüntüler.
netsh routing ip nat add ftp
FTP proxy'yi etkinleºtirir.
netsh interface portproxy add v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lacak bir girdi ekler.
netsh routing ipx netbios dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras ip set addrassign
RAS sunucusunun istemcilerine IP adresleri
netsh interface ip delete address
Belirtilen arabirimden bir IP adresini veya varsay?lan a? geçidini siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/dump.htm
0.187
16016

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage?

 /

Can I modify Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, turn off)!

 /

Microsoft Surface Pro Soundkarte defekt, was kann ich machen?

 /

Was ist in Windows der Infobereich?

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (disable, enable)?

 /

How can i manage, bacup or delete the favorites for all Explorer Views in Q-Dir?

 /

Share Files and directorys excluding Password on Windows-7, can I?

 /

How can I save or load the columns for the folder expression on Windows 10?

 /

Directory and Folder Printing under Windows 10 / 8.1 / 7!

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Was ist eine Office Product Key Card?

 /