NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DUMP

netsh routing ipx sap dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show computer
Bilgisayar bilgilerini görüntüler.
netsh routing ip nat add ftp
FTP proxy'yi etkinleºtirir.
netsh interface portproxy add v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lacak bir girdi ekler.
netsh routing ipx netbios dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras ip set addrassign
RAS sunucusunun istemcilerine IP adresleri
netsh interface ip delete address
Belirtilen arabirimden bir IP adresini veya varsay?lan a? geçidini siler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/dump.htm
0.077

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Ähnliche oder identische Bilder finden unter Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

Hilfe, keine Symbolleiste und Adressleiste in der Explorer Ansicht von Q-Dir?

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /