NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ netbios ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / DUMP

netsh routing ipx netbios dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set authmode
Kimlik do?rulama modunu ayarlar.
netsh interface ip show ipnet
IP a?-ortam eşleştirmelerini görüntüler.
netsh routing ip relay show interface
Arabirime özgü DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh p2p pnrp cloud set
Yap?land?rma parametrelerini ayarlar.
netsh diag
`netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/dump.htm
0.171
16880

Mouse drop tracks on the Windows desktop!

 /

Where can I customize the Hertz on the Windows 10 laptop?

 /

Are there any problems with this images comparison tool on Windows 10?

 /

Defragmentieren oder Optimieren (Festplatte, Laufwerk, SSD)?

 /

Bildschirmlupe in Windows 10 finden, starten?

 /

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

 /

Can I customize Admin in windows 10?

 /

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

Wie kann ich die Bildschirmlupe aktivieren in Normal, Echtzeit, Vollbild?

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

Defender MSASCui.exe and MSASCuiL.exe are missing in the Windows 10 1809?

 /

Beim Firefox Internet Browser Cache bereinigen, aber wie?

 /