NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ sap

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Yapılandırma bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP

netsh routing ipx sap - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ipx sap' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set filter
Süzgeç listesinde bir paket süzgeci güncelleştirir.
netsh routing ip add interface
Bir arabirim üstünde IP iletimini etkinleştirir.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
6to4 arabirim yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh routing ip rip set flags
Belirtilen bir arabirim için RIP ile ilgili bayraklar? ayarlar.
netsh p2p pnrp dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag ping wins
Her Ba?daşt?r?c? için birincil ve ikincil WINS sunucular?na ping yapar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh routing ipx sap' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap.htm
0.156
16542

Turn off simple file sharing in Windows 11, 10, 8.1, ...?

 /

Can i do a Touch Screen Calibration on Windows 10 and 11 Tablets and PC?

 /

What is pagefile.sys?

 /

What does FPS!

 /

Help Windows 10 does not have any libraries, what am I doing wrong?

 /

Slow data transfer in the home network on a notebook, laptop or PC?

 /

Anpassen von Windows SmartScreen in Win 8.1 und 8 / 10 (ausschalten, deaktivieren)!

 /

Anmelden (Login) in Windows 8/8.1, bzw. Passworteingabe ohne Tastatur mithilfe der Bildschirm-Tastatur?

 /

Quick access to Windows 11 Defender settings!

 /

Optionale Treiber Updates unter Windows 11 ausfindig machen!

 /

Powershell Version Abfragen auf MS Server und Windows!

 /

Download free text editing program!

 /