NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ sap

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Yapılandırma bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP

netsh routing ipx sap - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ipx sap' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set filter
Süzgeç listesinde bir paket süzgeci güncelleştirir.
netsh routing ip add interface
Bir arabirim üstünde IP iletimini etkinleştirir.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
6to4 arabirim yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh routing ip rip set flags
Belirtilen bir arabirim için RIP ile ilgili bayraklar? ayarlar.
netsh p2p pnrp dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag ping wins
Her Ba?daşt?r?c? için birincil ve ikincil WINS sunucular?na ping yapar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing ipx sap' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap.htm
0.171
16542

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /

Download 7Zip or WinRar!

 /

Help with Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

Make all sticky notes visible again at once!

 /

Difference between Notepad and WordPad Windows 10, 8.1 + Server!

 /

AHCI for Windows 8.1 and 10 via storahci (activate, switch)!

 /

What is a special character?

 /

Tray-Funktion, um eine Windows CPU, Arbeitsspeicher Auslastung zu sehen!

 /

Quad Explorer with single window mode plus preview!

 /

Bug: at high Windows DPI, blurred appearance of font and icons!

 /