netsh routing ipx sap - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ sap

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Yapılandırma bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP

netsh routing ipx sap - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ipx sap' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set filter
Süzgeç listesinde bir paket süzgeci güncelleştirir.
netsh routing ip add interface
Bir arabirim üstünde IP iletimini etkinleştirir.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
6to4 arabirim yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh routing ip rip set flags
Belirtilen bir arabirim için RIP ile ilgili bayraklar? ayarlar.
netsh p2p pnrp dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag ping wins
Her Ba?daşt?r?c? için birincil ve ikincil WINS sunucular?na ping yapar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing ipx sap' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap.htm
0.218
16542

What is Invisalign?

 /

For what Please Sleep Feature in Don't Sleep (Windows 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Windows Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 / 365, can I!

 /

Die erstelle Datei kann nicht komprimiert werden!

 /

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

Wie kann ich einen Ordner mit vielen Unterordner darstellen, (Windows, alle)?

 /

When the computer or monitor does not go into sleep mode!

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

Wie verschiebe ich Apps auf einen neuen virtuellen Desktop unter Windows 10? 

 /

Can I set up my Windows 10 to play DVD's automatically when inserting?

 /

Ist OneLoupe als Windows Bildschirmlupe für Dualmonitore geeignet?

 /

Environment Variables?

 /