NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set flags ? Sposób użycia: set flags [name=] [flag=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym konfigurowany jest protokół RIP. flag - Można użyć jednej lub więcej z poniższych wartości ciągów: clear: czyści wszystkie aktualnie ustawione flagi RIP. splithorizon: włącza protokół RIP dla typu split horizon. poisonreverse: włącza protokół RIP dla typu poison reverse. triggeredupdates: włącza wyzwalanie aktualizacji przez RIP. cleanupupdates: włącza czyszczenie aktualizacji dla RIP. accepthostroutes: włącza akceptowanie tras hostów. acceptdefaultroutes: włącza akceptowanie tras domyślnych. senddefaultroutes: włącza wysyłanie tras domyślnych. nosubnetsummary: wyłącza podsumowywanie podsieci. Uwagi: Ustawia flagi związane z protokołem RIP dla okreśonego interfejsu. Wiele wartości naraz można określić w postaci listy rozdzielonej przecinkami bez żadnych spacji. Przykłady: set flags "Połączenie lokalne" clear set flags "Połączenie lokalne" splithorizon,accepthostroutes

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / FLAGS

netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia flagi powiązane z protokołem RIP dla podanego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add profile
Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze.
netsh routing ipx sap set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh routing
Zmiany w kontekście `netsh routing'.
netsh interface ipv6 6to4 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip rip delete neighbor
Usuwa sąsiada protokołu RIP z interfejsu.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia flagi powiązane z protokołem RIP dla podanego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/flags.htm
0.28
19018

Is desktop icons hiding not a joke program, who needs that on Windows?

 /

Umgehen Sie den Papierkorb beim Löschen unter Windows 10!

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Enable the admin account in Windows 7 with full access, can I?

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

Restore the location of the default profile directory on Windows 10!

 /

My Computer and This PC, where is the difference?

 /

Quick, how to! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

Welche Browser funktionieren auf Windows 7?

 /

What is Cheap goods (Email, Member, Virus)?

 /

What is a blue screen?

 /