NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add boundary - Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. add filter - K zadanému rozhraní přidá filtr paketů. add interface - Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. add persistentroute - Přidá trvalou statickou trasu. add preferenceforprotocol - Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol. add rtmroute - Přidá dočasnou trasu (NetMgmt). add scope - Přidá obor vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm

0.015

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /

Wie ändert man den Administrator in Windows 10?

 /

Ich denke, was noch fehlt, ist die Auswahl-umkehren Option?

 /

Die erweiterte Freigabe in Windows-7?

 /

Wie lösche ich das Duplikat der Bilder, ergo Photos?

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /