NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add boundary - Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. add filter - K zadanému rozhraní přidá filtr paketů. add interface - Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. add persistentroute - Přidá trvalou statickou trasu. add preferenceforprotocol - Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol. add rtmroute - Přidá dočasnou trasu (NetMgmt). add scope - Přidá obor vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.093

Timestamps?

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Die Mausspur bei Windows 8.1 / 10 ist recht nervig, kann man diese abstellen?

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Windows 7 Service Pack 1 downloaden, wo finde ich die Adresse?

 /

Can I save the desktop icons layout on Windows 10 (position)?

 /

How can I disable the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

How to use the Windows 10 Password Reset-Disk?

 /