NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add boundary - Tilføjer en multicast-områdegrænse på en grænseflade. add filter - Tilføjer et pakkefilter til en angivet grænseflade. add interface - Aktiverer IP-videresending på en grænseflade. add persistentroute - Tilføjer en vedvarende statisk rute. add preferenceforprotocol - Tilføjer et præferenceniveau for en routingprotkol. add rtmroute - Tilføjer en ikke-vedvarende rute (NetMgmt). add scope - Tilføjer et multicast-område.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en liste over poster. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh ras aaaa dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh firewall add portopening
Tilf?jer firewall-portkonfiguration.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfiguration.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm

0.092

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

Kann ich den Vista Explorer.exe In Windows-XP verwenden?

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

Re-run Assessment, problem Experience Index command line?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

Mit Chrome inkognito, bzw. anonym privat surfen!

 /

Kann gelöschte Icon-Positionen nicht wiederherstellen (Windows-10/8.1)?

 /