NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add boundary - Tilføjer en multicast-områdegrænse på en grænseflade. add filter - Tilføjer et pakkefilter til en angivet grænseflade. add interface - Aktiverer IP-videresending på en grænseflade. add persistentroute - Tilføjer en vedvarende statisk rute. add preferenceforprotocol - Tilføjer et præferenceniveau for en routingprotkol. add rtmroute - Tilføjer en ikke-vedvarende rute (NetMgmt). add scope - Tilføjer et multicast-område.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en liste over poster. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh ras aaaa dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh firewall add portopening
Tilf?jer firewall-portkonfiguration.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfiguration.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.296
15664

Black Red Gold Desktop Watch Clock!

 /

Favoriten KOs für ein schnelles Beenden der Prozesse

 /

Use the fonts without installing the font on Windows 11, 10, 8.1!

 /

What is an SQL and Server?

 /

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

Do I have advantages through hybrid hibernation under Windows 11, 10, ...?

 /

Can I find the Wallpapers directory in Windows 10 and 11?

 /

PDF preview, PDF thumbnails Windows 11/1^0 Explorer problem!

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8.1 and 10 (define)!

 /

How can i open the DVD, BluRay or CD drive in Windows 10 (eject problem)?

 /

Regedit.exe Programmbefehler, bzw. Programmargumente?

 /

Der Kalender für den Windows 11, 10, ... Desktop! 

 /