NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add preferenceforprotocol ? Format: add preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametre: Tag Værdi proto En af følgende værdier: autostatic: Tilføjer en autostatisk routingpræference. local: Tilføjer en lokal routingpræference. netmgmt: Tilføjer en routingprotokolspræference til en protokol til netværksstyring. nondod: Tilføjer en præference til en routingprotokol, der ikke kan anvende opkald efter behov. ospf: Tilføjer en routingprotokolspræference til OSPF rip: Tilføjer en routingprotokolspræference til RIP static: Tilføjer en statisk routingpræference preflevel Et tal, som angiver præference Bemærkninger: Tilføjer et præferenceniveau til en routingprotokol. Eksempler: add preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10 add preferenceforprotocol ospf 10

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip add preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer et pr?ferenceniveau for en routingprotkol. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set credentials
Angiver de legitimationsoplysninger, en gr?nseflade bruger til at oprette forbindelse.
netsh routing ipx sap add
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.
netsh ras show authmode
Viser godkendelsestilstanden.
netsh interface ip show tcpstats
Viser TCP-statistik.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Tilf?jer et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud show list
Viser en liste over skyer.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/preferenceforprotocol.htm
0.031

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support?

 /

Wie kann ich die Gruppierung der Ordnergröße (Folder-Size) Ansicht deaktivieren?

 /

Hilfe, meine Google Ad-Sense Text-Anzeigen werden abgeschnitten angezeigt

 /