NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add filter - Tilføjer en protokolfilterpost på listen med filtre.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / ADD

netsh routing ipx sap add - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en liste over poster. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx update
Opdaterer autostatiske ruter p? en gr?nseflade.
netsh routing ip autodhcp set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Sletter IPv6-destinationscachen.
netsh routing ip routerdiscovery add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser en liste over registrerede peer-navne.
netsh diag show news
Viser nyhedsserverens navn og portnummer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/add.htm
0.14
16608

Delete fonts direct in FontViewOK (Windows Recycle Bin)!

 /

What is TWAIN?

 /

How to add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /

Exportieren Sie die Netzwerk-Ping-Ergebnisse einfach in HTML!

 /

Windows 10 stop search processing File Explorer!

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

Was ist Synchronisieren (Sync)?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

The category Order on the PC on Software OK!

 /

Can I remove the raindrops from my Windows desktop?

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

How to open settings WiFi on my Samsung Galaxy?

 /