NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » add » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall add portopening ? add portopening [ protocol = ] TCP|UDP|ALL [ port = ] 1-65535 [ name = ] name [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] addresses [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] navn ] Tilføjer portkonfiguration for firewall. Parametre: protocol - Portprotokol. TCP - Transmission Control Protocol (TCP). UDP - User Datagram Protocol (UDP). ALL - Alle protokoller. port - Portnummer. name - Portnavn. mode - Porttilstand (valgfri). ENABLE - Tillad gennem firewall (standard). DISABLE - Tillad ikke gennem firewall. scope - Portområde (valgfri). ALL - Tillad al trafik gennem firewall (standard). SUBNET - Tillad kun lokal netværkstrafik (undernet) gennem firewall. CUSTOM - Tillad kun angiven trafik gennem firewall. addresses - Brugerdefinerede områdeadresser (valgfri). profile - Konfigurationsprofil (valgfri). CURRENT - Nuværende profil (standard). DOMAIN - Domæneprofil. STANDARD - Standardprofil. ALL - Alle profiler. interface - Grænsefladenavn (valgfri). Bemærkninger: 'profile' og 'interface' må ikke angives samtidig. 'scope' og 'interface' må ikke angives samtidig. 'scope' skal være 'CUSTOM' for at kunne angive 'addresses'. Eksempler: add portopening TCP 80 MyWebPort add portopening UDP 500 IKE ENABLE ALL add portopening ALL 53 DNS ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet add portopening protocol = TCP port = 80 name = MyWebPort add portopening protocol = UDP port = 500 name = IKE mode = ENABLE scope = ALL add portopening protocol = ALL port = 53 name = DNS mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / ADD / PORTOPENING

netsh firewall add portopening - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer firewall-portkonfiguration. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, add, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip set flags
Indstiller RIP-relaterede flag for en angivet gr?nseflade.
netsh p2p pnrp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh diag ping wins
Send pingsignal til den prim?re og sekund?re WINS-server for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface portproxy
?ndringer til 'netsh interface portproxy'-konteksten.
netsh routing ipx netbios
?ndringer til 'netsh routing ipx netbios'-konteksten.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/firewall/add/portopening.htm

0.046

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

How to turn off the Internet in Windows 8.1, 8 and 10?

 /

Q-Dir 3.31 and Windows 98?

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

Wie deinstalliere ich Programme bei Windows-7?

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Hat Q-DIR einen einzigen Baum (Tree-View), der für alle Fenster verwendet werden kann?

 /

How to use large windows desktop clock?

 /