netsh routing ip add persistentroute - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add persistentroute ? Použití: add persistentroute [dest=] [mask=] [name=]<řetězec> [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]celé_číslo] [[metric=]celé_číslo] [[view=]unicast|multicast|both] Parametry: Příznak Hodnota dest - Cílová adresa pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. name - Rozhraní, ke kterému se má přidat trasa. nhop - Další směrování trasy. Pro směrovače nad rozhraními PPP není tato hodnota požadována. proto - Jedna z následujících hodnot: static: Aktivovat připojení vyžádaného vytáčení (výchozí) nondod: Neaktivovat připojení vyžádaného vytáčení preference - Upřednostňování pro trasu. metric - Metrika pro trasu. view - Jedna z následujících hodnot: unicast: Trasa je platná pouze pro provoz typu unicast; multicast: Trasa je platná pouze pro provoz vícesměrového vysílání; both: Trasa je platná pro oba provozy - typu unicast i vícesměrového vysílání (výchozí). Poznámky: K zadanému rozhraní přidá trvalou statickou trasu. Příklady: add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip add persistentroute - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá trvalou statickou trasu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá trvalou statickou trasu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/persistentroute.htm
0.202
17230

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

Own pictures for the extended Windows mouse pointer?

 /

Find color filter settings under Windows 10, how to!

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

Give Quad Explorer access to directory protection under Windows 10!

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

 /

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (folder tree view show)?

 /

Desktop icons and arrangements from Windows 7 to 10!

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /