NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add persistentroute ? Použití: add persistentroute [dest=] [mask=] [name=]<řetězec> [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]celé_číslo] [[metric=]celé_číslo] [[view=]unicast|multicast|both] Parametry: Příznak Hodnota dest - Cílová adresa pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. name - Rozhraní, ke kterému se má přidat trasa. nhop - Další směrování trasy. Pro směrovače nad rozhraními PPP není tato hodnota požadována. proto - Jedna z následujících hodnot: static: Aktivovat připojení vyžádaného vytáčení (výchozí) nondod: Neaktivovat připojení vyžádaného vytáčení preference - Upřednostňování pro trasu. metric - Metrika pro trasu. view - Jedna z následujících hodnot: unicast: Trasa je platná pouze pro provoz typu unicast; multicast: Trasa je platná pouze pro provoz vícesměrového vysílání; both: Trasa je platná pro oba provozy - typu unicast i vícesměrového vysílání (výchozí). Poznámky: K zadanému rozhraní přidá trvalou statickou trasu. Příklady: add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip add persistentroute - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá trvalou statickou trasu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá trvalou statickou trasu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/persistentroute.htm
0.14
17230

What is transatlantic connection?

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Windows 7 or 10?

 /

How can I save my own signature as an image file?

 /

Wrong calendar week under Windows 11, 10, ... is displayed!

 /

CPU frequency in Windows 10 and 11 does not fluctuate, why?

 /

Soccer balls on the desktop even without Sky Receiver!

 /

Über 1000 Schneeflocken am Windows Desktop bei geringer CPU-Last!

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

Find the Task Scheduler in Windows 10/11!

 /

Anpassen der Symbol-Größe in der Task-Leiste von Windows 8.1 / 10!

 /

If the network load is low, shut down the PC or put it in standby!

 /

Würde gerne die Software DesktopOK bei uns in der Schule automatisiert verteilen!

 /