netsh routing ip add persistentroute - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add persistentroute ? Použití: add persistentroute [dest=] [mask=] [name=]<řetězec> [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]celé_číslo] [[metric=]celé_číslo] [[view=]unicast|multicast|both] Parametry: Příznak Hodnota dest - Cílová adresa pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. name - Rozhraní, ke kterému se má přidat trasa. nhop - Další směrování trasy. Pro směrovače nad rozhraními PPP není tato hodnota požadována. proto - Jedna z následujících hodnot: static: Aktivovat připojení vyžádaného vytáčení (výchozí) nondod: Neaktivovat připojení vyžádaného vytáčení preference - Upřednostňování pro trasu. metric - Metrika pro trasu. view - Jedna z následujících hodnot: unicast: Trasa je platná pouze pro provoz typu unicast; multicast: Trasa je platná pouze pro provoz vícesměrového vysílání; both: Trasa je platná pro oba provozy - typu unicast i vícesměrového vysílání (výchozí). Poznámky: K zadanému rozhraní přidá trvalou statickou trasu. Příklady: add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip add persistentroute - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá trvalou statickou trasu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá trvalou statickou trasu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/persistentroute.htm
0.202
17230

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

 /

Always start the notification area, does it work?

 /

On Windows 10, install additional language packs, but how?

 /

Adjustable timer for Desktop Icons!

 /

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 10)!

 /

Virtual on screen keyboard windows 10 Desktop shortcut, can I?

 /

Enlarge Desktop icon space / distance in, Windows 10, 8.1, ...!

 /

Was ist Creators, Redstone, Threshold?

 /

How to delete favorite filters entered by mistake?

 /

RUN the Windows Control Panel, can I?

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

Windows 10 Adapter Settings Find Network?

 /