NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete route ? Sposób użycia: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, którego trasa ma zostać usunięta. interface - Nazwa interfejsu lub indeks. nexthop - Adres bramy, jeśli prefiks nie jest częścią łącza. store - Jedna z następujących wartości: active: usunięcie jest obecne tylko do następnego rozruchu. persistent: usunięcie jest trwałe (domyślnie). Uwagi: Usuwa trasę IPv6. Przykład: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa trasę IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 set privacy
Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ip show mfestats
Wyświetla statystykę wpisów przesyłania dalej multiemisji
netsh ras appletalk
Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show config
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Usuwa filtr trasy protokołu OSPF.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm

0.093

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Wie kann man ein Systemabbild unter Windows 10 erstellen (Systemsicherheit)?

 /

Disable animations in the Windows 10 Taskbar, How-To?

 /

Ich habe auf dem Desktop einen kleinen schwarzen Punkt, was kann ich machen?

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /