NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete route ? Sposób użycia: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, którego trasa ma zostać usunięta. interface - Nazwa interfejsu lub indeks. nexthop - Adres bramy, jeśli prefiks nie jest częścią łącza. store - Jedna z następujących wartości: active: usunięcie jest obecne tylko do następnego rozruchu. persistent: usunięcie jest trwałe (domyślnie). Uwagi: Usuwa trasę IPv6. Przykład: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa trasę IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 set privacy
Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ip show mfestats
Wyświetla statystykę wpisów przesyłania dalej multiemisji
netsh ras appletalk
Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show config
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Usuwa filtr trasy protokołu OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa trasę IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.234
14723

What is svchost.exe on Windows?

 /

Schnelle Querformat, Hochformat oder Längsformat Umstellung!

 /

How to prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

Network?

 /

If delete the desktop icon layout, activate the confirm deletion message!

 /

Options of Group by and Sort by to the previous default in Explorer Views!

 /

Customize Quick Launch bar with your own programs or commands Win 10, 8.1, ...!

 /

How do I get rid of the PC shutdown prevention tool (uninstall)?

 /

Can I hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

On Windows 8.1 or 10, open files with desktop programs and not with APPs!

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Den PC bei geringerer CPU-Last automatisch herunterfahren, oder so?

 /