netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete route ? Sposób użycia: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, którego trasa ma zostać usunięta. interface - Nazwa interfejsu lub indeks. nexthop - Adres bramy, jeśli prefiks nie jest częścią łącza. store - Jedna z następujących wartości: active: usunięcie jest obecne tylko do następnego rozruchu. persistent: usunięcie jest trwałe (domyślnie). Uwagi: Usuwa trasę IPv6. Przykład: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa trasę IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 set privacy
Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ip show mfestats
Wyświetla statystykę wpisów przesyłania dalej multiemisji
netsh ras appletalk
Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show config
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Usuwa filtr trasy protokołu OSPF.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa trasę IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.109
14723

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /

Wie kann ich abfragen, ob ein Pfad ein Ordner, bzw. Verzeichnis ist?

 /

Can I customize Windows Border Color in Windows-7?

 /

Using keyboard shortcuts to insert texts and start commands can be so easy!

 /

Stars as traces On the desktop for Astronauts and Cosmonauts!

 /

Tool mit dem Verzeichnissen gleichzeitig angezeigt und bearbeitet werden können!

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /

The Group Policy for the Windows 10 Explorer!

 /

Klassische und Moderne Adressleiste für Windows, oder beide zusammen?

 /

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I turn off this?

 /

Always Mouse Wheel for no focus Windows on all MS OS!

 /