NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete route ? Használat: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Paraméterek: Címke Érték prefix - a törlendő útvonal előtagja. interface - kapcsolat neve vagy index. nexthop - az átjáró címe, ha az előtag nem ugyanahhoz a struktúrához tartozik. store - A következő értékek egyike: active: A törlés csak a következő rendszerindításig érvényes. persistent: A törlés tartós (alapértelmezés). Megjegyzés: IPv6-útvonal törlése. Példa: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - irányító IPv6-útvonal törlése. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp help
A parancsok listájának megjelenítése.
netsh interface ipv6 show dns
A DNS-kiszolgálók címének megjelenítése.
netsh routing ipx
Váltás a következő környezetre: `netsh routing ipx'.
netsh ras appletalk show config
A jelenlegi távelérési AppleTalk-konfiguráció megjelenítése.
netsh firewall show opmode
A tűzfal működési beállításainak megjelenítése.
netsh routing ip ospf set area
A megadott körzet paramétereinek módosítása.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm

0.03

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (Windows 10, 7, 8.1)?

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Fadenkreuz mit Pfeilen als Zeiger-Stock am Desktop!

 /

Facebook und andere Passwörter herausfinden ohne zurücksetzen?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Die Sprache für das Tastatur Layout in Windows 8.1 / 10  ändern und hinzufügen?

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /