netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ? Sposób użycia: show pnrpmode [[cloud=]] Parametry: cloud - chmura, której tryb ma zostać wyświetlony. Domyślną wartością są wszystkie chmury. Uwagi: wyświetla parametr konfiguracji trybu PNRP. Tryb może być jedną z następujących wartości: RO (tylko rozpoznawanie), Auto. Przykłady: show pnrpmode Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Usuwa filtr trasy protokołu OSPF.
netsh lan reconnect
Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie.
netsh routing ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip add interface
Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Wyświetla informacje o przekazywaniu 6to4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/pnrpmode.htm
0.171
18810

Difference between Quality and Performance in FindSameImagesOK?

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

What is quantum computing (quantum computer)?

 /

Set default Font for the Desktop Short Note!

 /

Can I use Magic-Mouse-Trails on Multi Monitor at Windows 10 or 7?

 /

Registrieren Sie * .qdr für den benutzerdefinierten Start von Quad-Explorer!

 /

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (directory tree view show)?

 /

Font in File Explorer is not displayed correctly, why?

 /

Windows 8.1, 10: Where are the default images for users (picture, directory)!

 /

When print set smaller font, so more of the directory tree fits on the page?

 /

Can I open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Show System Volume Information in Explorer View of Q-Dir!

 /