netsh p2p pnrp cloud show - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show initialization - Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. show list - Wyświetla listę chmur. show names - Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie. show pnrpmode - Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP. show seed - Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP. show statistics - Wyświetla statystykę chmury.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW

netsh p2p pnrp cloud show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping
Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty.
netsh routing ip igmp set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 show joins
Wyświetla adresy multiemisji IPv6.
netsh routing ipx add interface
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras delete multilink
Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface
Zmiany w kontekście `netsh interface'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show.htm
0.156
13610

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

 /

Hilfe, hab Probleme beim Umstellen von "XP Outlook Express" nach "Windows 7 Live Mail"!

 /

How to show Program Name on Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

Can I displays the folder size in Explorer-Views, file extension?

 /

Turn off AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Can I customize the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Advanced calendar and month text paste example!

 /

Portable use of the process killer under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Activate and see more media columns in the Quad Explorer!

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /