NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set global ? Sposób użycia: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]liczba całkowita] [[peermode=]include|exclude|disable] Parametry: Etykieta Wartość loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nie rejestruje zdarzeń protokołu RIP. error: rejestruje wyłącznie zdarzenia związane z protokołem RIP. warn: rejestruje ostrzeżenia związane z protokołem RIP. info: rejestruje informacje związane z protokołem RIP. mintrig - Minimalny okres wyzwalania podany w minutach. peermode - Jedna z następujących wartości: include: dołącza elementy równorzędne. exclude: wyklucza elementy równorzędne. disable: wyłącza tryb równorzędności. Uwagi: ustawia globalne parametry protokołu RIP. Przykłady: set global "Połączenie lokalne" none 10 disable set global "Połączenie lokalne" mintrig=15

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ip rip set global - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia globalne parametry protokołu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show profiles
Pokazuje listę profilów sieci przewodowej skonfigurowanych obecnie na komputerze.
netsh routing ipx show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh routing ip autodhcp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 add dns
Dodaje statyczny adres serwera DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia globalne parametry protokołu RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/global.htm
0.218
16778

The Admin in Windows 10/11, and customize Admin!

 /

Powershell Version Abfragen auf MS Server und Windows!

 /

What is Pay Per Sale?

 /

Open the command prompt in the Windows 11 Terminal APP!

 /

How to close the open Store Apps in Windows 8.1 Metro Mode?

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

Wrong calendar week under Windows 11, 10, ... is displayed!

 /

Can I open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

Windows 8.1 oder 8 Enterprise Direkt Downloaden und 90 Tage kostenlos testen!

 /

Passwort Reset Datenträger für Windows 8.1/10 und Acht (Kennwort)!

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Windows run dialog find and start?

 /