NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set global ? Format: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]heltal] [[peermode=]include|exclude|disable] Parametre: Tag Værdi loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af RIP-hændelser. error: Logfør kun RIP-relaterede fejl. warn: Logfør RIP-relaterede advarsler. info: Logfør RIP-relaterede oplysninger. mintrig - Et minimuminterval for udløser, angivet i minutter. peermode - En af følgende værdier: include: Inkluder peers. exclude: Udelad peers. disable: Deaktiver peer-tilstand. Kommentarer: Angiv globale RIP-parametre. Eksempler: set global "LAN-forbindelse" none 10 disable set global "LAN-forbindelse" mintrig=15

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ip rip set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Agiver globale RIP-parametre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show settings
Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk.
netsh routing ipx show filter
Viser pakkefiltre.
netsh routing ip autodhcp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en IPv6-adresse til en gr?nseflade.
netsh routing ip rip show globalstats
Viser global RIP-statistik.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Fjerner registreringen af peer-navne.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Agiver globale RIP-parametre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/global.htm
0.281
15427

Turn off Google Chrome auto update on Windows 10!

 /

Deactivate background apps under Windows 10, clear RAM!

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

Analoge Freeware Desktop Uhr für Windows kostenlos verschenken, teilen, posten?

 /

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

What is Base64?

 /

Easily find and remove duplicate images is convenient!

 /

Windows 7 reserviert sich 100 MB von der Festplatte. Warum?

 /

Schrift im Datei-Explorer wird nicht richtig angezeigt, warum?

 /

How can I customize the date and time display format in desktop clock?

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

Was sind Environment Variablen (Umgebungsvariable)?

 /