netsh » routing » ip » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set global ? Format: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]heltal] [[peermode=]include|exclude|disable] Parametre: Tag Værdi loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af RIP-hændelser. error: Logfør kun RIP-relaterede fejl. warn: Logfør RIP-relaterede advarsler. info: Logfør RIP-relaterede oplysninger. mintrig - Et minimuminterval for udløser, angivet i minutter. peermode - En af følgende værdier: include: Inkluder peers. exclude: Udelad peers. disable: Deaktiver peer-tilstand. Kommentarer: Angiv globale RIP-parametre. Eksempler: set global "LAN-forbindelse" none 10 disable set global "LAN-forbindelse" mintrig=15

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / GLOBAL


Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Viser pakkefiltre.
netsh routing ip autodhcp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en IPv6-adresse til en gr?nseflade.
netsh routing ip rip show globalstats
Viser global RIP-statistik.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Fjerner registreringen af peer-navne.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAgiver globale RIP-parametre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/global.htm
0.077
15427

What is TMC in a car radio?

What are left-right arrow keys?

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

How can I eliminate most of the corona viruses?

Passworteingabe ohne Tastatur bei der Anmeldung (Login) in Windows 7/8/10, bzw. mit der Bildschirm-Tastatur?

Windows Font Viewer?(0)