NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set global ? Format: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]heltal] [[peermode=]include|exclude|disable] Parametre: Tag Værdi loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af RIP-hændelser. error: Logfør kun RIP-relaterede fejl. warn: Logfør RIP-relaterede advarsler. info: Logfør RIP-relaterede oplysninger. mintrig - Et minimuminterval for udløser, angivet i minutter. peermode - En af følgende værdier: include: Inkluder peers. exclude: Udelad peers. disable: Deaktiver peer-tilstand. Kommentarer: Angiv globale RIP-parametre. Eksempler: set global "LAN-forbindelse" none 10 disable set global "LAN-forbindelse" mintrig=15

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ip rip set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Agiver globale RIP-parametre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show settings
Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk.
netsh routing ipx show filter
Viser pakkefiltre.
netsh routing ip autodhcp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en IPv6-adresse til en gr?nseflade.
netsh routing ip rip show globalstats
Viser global RIP-statistik.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Fjerner registreringen af peer-navne.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/global.htm

0.078

Ordnergrößen ohne Unterstrich (Verzeichnisgröße)?

 /

Is there a recycle bin for the windows 10 Desktop (show, hide)?

 /

Windows-10 Bilder vom Login-Bildschirm speichern (Sperrbildschirm)?

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8/8.1 and Win 10! 

 /

Hilfe! Ich finde unter Vista den Dateitypen-Einstellungsdialog nicht mehr.

 /

Warum schaltet der Windows 7 Rechner automatisch vom Desktop auf das Kontobild?

 /