NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set global ? Format: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]heltal] [[peermode=]include|exclude|disable] Parametre: Tag Værdi loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af RIP-hændelser. error: Logfør kun RIP-relaterede fejl. warn: Logfør RIP-relaterede advarsler. info: Logfør RIP-relaterede oplysninger. mintrig - Et minimuminterval for udløser, angivet i minutter. peermode - En af følgende værdier: include: Inkluder peers. exclude: Udelad peers. disable: Deaktiver peer-tilstand. Kommentarer: Angiv globale RIP-parametre. Eksempler: set global "LAN-forbindelse" none 10 disable set global "LAN-forbindelse" mintrig=15

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ip rip set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Agiver globale RIP-parametre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show settings
Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk.
netsh routing ipx show filter
Viser pakkefiltre.
netsh routing ip autodhcp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en IPv6-adresse til en gr?nseflade.
netsh routing ip rip show globalstats
Viser global RIP-statistik.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Fjerner registreringen af peer-navne.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Agiver globale RIP-parametre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/global.htm
0.124
15427

Nach der Installation von Windows 7 funktioniert der USB-Stick nicht mehr, obwohl der Rechner Sie erkennt?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

Wordpad appears in the taskbar but the window is not visible!

 /

Install Windows eight and 8.1 excluding Windows Live ID and Microsoft account!

 /

Windows notification area meaning?

 /

What is a search history?

 /

Folder protection prevents deletion under Winsows 10, why?

 /

Easily find and remove duplicate images is convenient!

 /

Programme(x86) Windows 8.1 / 10, was für ein Ordner (Verzeichnis) ist das?

 /

What is an internet platform?

 /

Network?

 /