NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set global ? Format: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]heltal] [[peermode=]include|exclude|disable] Parametre: Tag Værdi loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af RIP-hændelser. error: Logfør kun RIP-relaterede fejl. warn: Logfør RIP-relaterede advarsler. info: Logfør RIP-relaterede oplysninger. mintrig - Et minimuminterval for udløser, angivet i minutter. peermode - En af følgende værdier: include: Inkluder peers. exclude: Udelad peers. disable: Deaktiver peer-tilstand. Kommentarer: Angiv globale RIP-parametre. Eksempler: set global "LAN-forbindelse" none 10 disable set global "LAN-forbindelse" mintrig=15

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ip rip set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Agiver globale RIP-parametre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show settings
Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk.
netsh routing ipx show filter
Viser pakkefiltre.
netsh routing ip autodhcp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en IPv6-adresse til en gr?nseflade.
netsh routing ip rip show globalstats
Viser global RIP-statistik.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Fjerner registreringen af peer-navne.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Agiver globale RIP-parametre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/global.htm
0.171
15427

Change the screen buffer size of the Windows 11, 10, ... command prompt!

 /

Is the download of FireFox on firefox.com the official download address?

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

Share Files and directorys excluding Password on Windows-7, can I?

 /

Can you make money with freeware?

 /

Windows 11 Gerätemanager zum Aktualisieren der Treiber verwenden!

 /

Create desktop shortcut in Windows 10/11 for a program (pin to Start)?

 /

Microsoft Onedrive and Explore Views problem affects folders and files contained!

 /

Problem mit Treiber für den Scanner unter Windows 11/10 (installieren)?

 /

Why is not an organizer integrated (to allow event scheduling and notifications)?

 /

Benutzer in Windows 8.1/10 verwalten, hinzufügen oder entfernen!

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /