NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set flags - Indstiller RIP-relaterede flag for en angivet grænseflade. set global - Agiver globale RIP-parametre. set interface - Ændrer en RIP-konfiguration på en angivet grænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET

netsh routing ip rip set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ip show ipnet
Viser IP net-til-medieforbindelser.
netsh routing ip relay show interface
Viser den gr?nsefladespecifikke konfiguration af DHCP Relay Agent.
netsh p2p pnrp cloud set
Indstiller konfigurationsparametre.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set.htm

0.062

Computer per USB verbinden, oder ein Netzwerk realisieren, aber wie?

 /

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /

Freeware tool for Windows to see how folders and files are structured on your disks.

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, how to?

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Upgrade Windows 7 oder 8.1 auf Windows 10, alles was Sie wissen sollten?

 /