NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set flags - Indstiller RIP-relaterede flag for en angivet grænseflade. set global - Agiver globale RIP-parametre. set interface - Ændrer en RIP-konfiguration på en angivet grænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET

netsh routing ip rip set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ip show ipnet
Viser IP net-til-medieforbindelser.
netsh routing ip relay show interface
Viser den gr?nsefladespecifikke konfiguration af DHCP Relay Agent.
netsh p2p pnrp cloud set
Indstiller konfigurationsparametre.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set.htm
0.046

Im Treeview (Verzeichnisstruktur) wird der gewählte Ordner aus der Listenansicht nicht markiert?

 /

Computername, Arbeitsgruppe und Netzwerk-ID an meinem Windows-8.1 / 10 PC ändern!

 /

The columns chaos - a never-ending story?

 /

The desktop icons or symbols in Vista are much too large!

 /