NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set flags - Indstiller RIP-relaterede flag for en angivet grænseflade. set global - Agiver globale RIP-parametre. set interface - Ændrer en RIP-konfiguration på en angivet grænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET

netsh routing ip rip set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ip show ipnet
Viser IP net-til-medieforbindelser.
netsh routing ip relay show interface
Viser den gr?nsefladespecifikke konfiguration af DHCP Relay Agent.
netsh p2p pnrp cloud set
Indstiller konfigurationsparametre.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set.htm

0.046

Download designs, or themes for Windows 8.1, 7, or 8!

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

How big should be the Windows 7 disk partition?

 /

Decode, Encode, Entkomprimieren, Komprimieren?

 /

Enable or Disable Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /