NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set flags - Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP. set global - Nastaví globální parametry protokolu RIP. set interface - Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET

netsh routing ip rip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set.htm
0.14

Worauf sollte ich bei der Umstellung von Windows-XP auf Windows 7 achten?

 /

Can I disable the lock screen Windows 8.1 (remove)?

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

Was ist eines URL?

 /

Effektives Entsperren gesperrter Dateien unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

Wie kann ich die Gemeinschaftsgebäude meiner City Ville Stadt nach dem Bau ohne Nachbarn abschliessen?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /