NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set global ? Kullanım: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]tamsayı] [[peermode=]include|exclude|disable] Parametreler: Etiket Değer loglevel - Aşağıdaki değerlerden biri: none: RIP olaylarının günlüğünü tutma. error: Yalnızca RIP ile ilgili hataların günlüğünü tut. warn: RIP ile ilgili uyarıların günlüğünü tut. info: RIP ile ilgili bilgilerin günlüğünü tut. mintrig - Dakika olarak belirtilen en az tetik aralığı. peermode - Aşağıdaki değerlerden biri: include: Eşleri ekle. exclude: Eşleri çıkar. disable: Eş modunu devre dışı bırak. Açıklamalar: Genel RIP parametrelerini ayarlar. Örnekler: set global "Yerel Ağ Bağlantısı" none 10 disable set global "Yerel Ağ Bağlantısı" mintrig=15

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ip rip set global - Windows 2000/XP - Komutları Genel RIP parametrelerini belirler / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show settings
Kablolu yerel a??n geçerli genel ayarlar?n? gösterir.
netsh routing ipx show filter
Paket süzgeçlerini görüntüler.
netsh routing ip autodhcp add
Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.
netsh interface ipv6 add address
Arabirime IPv6 adresi ekler.
netsh routing ip rip show globalstats
RIP istatisti?ini gösterir.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Eº adlar?n?n kayd?n? siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Genel RIP parametrelerini belirler / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/global.htm
0.156
16136

How to open the Control Panel (x64/x32)?

 /

Prevent forced shutdown or something so!

 /

Open, Close Drive Ejecting over the Info area of ​​the taskbar!

 /

Der Chrome Browser hängt, lässt sich nicht beenden auf Windows 11/10!

 /

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!

 /

Adjusting font size for Program Elements on Windows 10/11?

 /

Change the long date format on Windows 10/11!

 /

How to displays all network connections and listening ports?

 /

Sicherheit auf einen Blick ab 2021 in Windows 10 und 11  Benutzerschutz und Privatsphäre!

 /

No WIA and Twain after Windows 10/11 Update in Scan to PDF, why!

 /

Just run the free Windows 11 text writing program!

 /

What is a keylogger?

 /