NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show filter ? SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SHOW ROUTE [network] SHOW STATICROUTE ifname [network] SHOW SERVICE [svtype [svname]] SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname] SHOW FILTER ifname SHOW GLOBAL burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın) network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svname - hizmet adı

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / FILTER

netsh routing ipx show filter - Windows 2000/XP - Komutları Paket süzgeçlerini görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group show
Bilgileri gösterir.
netsh winsock
`netsh winsock' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh routing ip delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh interface ipv6 help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Arabirim yönlendirici tan?t?m yap?land?rmas?n? güncelleºtirir.
netsh ras aaaa delete
Bir tablodan ö?eleri kald?r?r.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/filter.htm
0.14

Desktop Kalender deinstallieren vom Windows Desktop!

 /

Windows 10 Handbuch kostenlos?

 /

Can I selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Windows 10 Home lokale Benutzer und Gruppen fehlen, warum?

 /

See list of all installed fonts under Windows 10 (+ 4K problem)!

 /

Disable no limit scrolling via the Windows Task-Bar, is optionally!

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /

You need for the safe deletion of hard disks a fast Tool?

 /