netsh routing ip routerdiscovery set interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery set interface ? Kullanım: set interface [name=] [[disc=]enable|disable] [[minint=]tamsayı] [[maxint=]tamsayı] [[life=]tamsayı] [[level=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer name - Belirtilen arabirimin adı. disc - Aşağıdaki değerlerden biri: enable: Yönlendirici keşfini etkinleştirir. disable: Yönlendirici keşfini devre dışı bırakır. minint - Yönlendirici keşif paketleri arasında dakika olarak en az aralık. maxint - Yönlendirici keşif paketleri arasında dakika olarak en çok aralık. life - Bu yönlendirici veya sunucudan gönderilen bir yönlendirici keşif paketinin geçerli olduğu dakika sayısı. level - Bu arabirimi varsayılan ağ geçidi olarak kullanma tercihini belirten sayı. Yönlenidirici keşfi için birden çok arabirim etkinleştirildiğinde burada belirtilen daha büyük bir sayı daha yüksek bir tercih düzeyi belirtir. Açıklamalar: Belirtilen arabirim için yönlendirici keşfini yapılandırır. Eklendiğinde yönlendirici keşif ilanları en az ve en çok aralık parametrelerince sınırlanan rasgele zamanlarda gönderilir. Örnek: set interface "Yerel Ağ Bağlantısı" enable 7 10 30 0 Örnek komut, adıyla belirtilen arabirimi yönlendirici keşfi için etkinleştirir ve varsayılan ayarları belirtir: yönlendirici keşif paketleri için en az aralık 7 dakika, en çok aralık 10 dakika, 30 dakikalık geçerlilik süresi ve tercih düzeyi için sıfır (0).

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SET / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim yönlendirici tan?t?m yap?land?rmas?n? güncelleºtirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add neighbor
OSPF komºusu ekler
netsh interface show
Bilgi gösterir.
netsh routing ipx sap delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras show client
Bu makineye ba?l? RAS istemcilerini gösterir.
netsh interface ip show udpstats
UDP istatistiklerini görüntüler.
netsh routing ip rip add interface
Belirlenen arabirim üzerinde RIP yap?land?rmas? yapar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirim yönlendirici tan?t?m yap?land?rmas?n? güncelleºtirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/set/interface.htm
0.249
22400

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, how to?

 /

Suchverknüpfung auf dem Desktop in Windows 8.1 / 10?

 /

Use the fonts excluding installing the font on Windows 10, 8.1!

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

Taskkill mit der Cmd.exe korrekt und sinnvoll einsetzen mit Beispielen?

 /

What is a function?

 /

Suche kostenlose Adressverwaltung zum Downloaden für Windows 10, 8.1, 7.0?

 /

Maus-Schatten bei Windows 8.1 / 10 aktivieren, oder deaktivieren!

 /

Open the Disk-Management in Windows 7?

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Skype beenden, oder minimieren bei Gesprächsende (To-Tray)!

 /