NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set global ? Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]celé_číslo] [[peermode=]include|exclude|disable] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí RIP. error: Protokolovat pouze chyby související s protokolem RIP. warn: Protokolovat upozornění související s protokolem RIP. info: Protokolovat informace související s protokolem RIP. mintrig - Minimální interval spuštění zadaný v minutách. peermode - Jedna z následujících hodnot: include: Zahrnout druhé strany. exclude: Nezahrnovat druhé strany. disable: Zakázat režim druhých stran. Poznámky: Nastavte globální parametry protokolu RIP. Příklady: set global "Připojení místní sítě" none 10 disable set global "Připojení místní sítě" mintrig=15

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ip rip set global - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální parametry protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví globální parametry protokolu RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/global.htm
0.218
17128

Was ist RGB, RGBA, ABGR, ARGB (Beispiel, Unterschied)?

 /

Drucken Sie die Datei Explorer Miniaturansichten aus, um es auf Papier zu sehen!

 /

Alte Drucker zum Laufen bringen unter Windows 10!

 /

Windows-10 customize keyboard settings, can I (language, settings)?

 /

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10?

 /

I can't find the autostart entry on Windows 10, where is it?

 /

System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it?

 /

The improved quad explorer file preview on Windows 10, 8.1, ..!

 /

Was ist Phishing?

 /

What is a windows console?

 /

Customize SmartScreen on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /