NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set global ? Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]celé_číslo] [[peermode=]include|exclude|disable] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí RIP. error: Protokolovat pouze chyby související s protokolem RIP. warn: Protokolovat upozornění související s protokolem RIP. info: Protokolovat informace související s protokolem RIP. mintrig - Minimální interval spuštění zadaný v minutách. peermode - Jedna z následujících hodnot: include: Zahrnout druhé strany. exclude: Nezahrnovat druhé strany. disable: Zakázat režim druhých stran. Poznámky: Nastavte globální parametry protokolu RIP. Příklady: set global "Připojení místní sítě" none 10 disable set global "Připojení místní sítě" mintrig=15

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ip rip set global - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální parametry protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví globální parametry protokolu RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/global.htm
0.14
17128

Enable print logging on Windows 11, 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Bei MS Office die Sprache ändern, auf deutsch umstellen!

 /

Was ist ein Mauszeiger?

 /

Can I customize the activation key to activate Windows 10, 8.1, Seven?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

USB-Laufwerke, die nicht erkannt werden unter Windows 11/10/8.1/7, warum?

 /

 Can i uninstall Short Note from Windows 11, 10, ...?

 /

Printer Management, Printer Server, Driver, Printers Connections under Windows 11 and 10!

 /

Command line CMD background customize color, but how, with example?

 /

Corona KO 3D virus high score table!

 /

Laufende Prozesse Übersicht in Procsess-KO!

 /

What is a peripheral device?

 /