netsh routing ip rip set global - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set global ? Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]celé_číslo] [[peermode=]include|exclude|disable] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí RIP. error: Protokolovat pouze chyby související s protokolem RIP. warn: Protokolovat upozornění související s protokolem RIP. info: Protokolovat informace související s protokolem RIP. mintrig - Minimální interval spuštění zadaný v minutách. peermode - Jedna z následujících hodnot: include: Zahrnout druhé strany. exclude: Nezahrnovat druhé strany. disable: Zakázat režim druhých stran. Poznámky: Nastavte globální parametry protokolu RIP. Příklady: set global "Připojení místní sítě" none 10 disable set global "Připojení místní sítě" mintrig=15

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ip rip set global - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální parametry protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví globální parametry protokolu RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/global.htm
0.186
17128

To-Tray / Infobereich Symbole der Windows Taskleiste anpassen, oder deaktivieren!

 /

Commando Linie to Rename multiple files in the File Explorer Views!

 /

AndroidAP Passwort für Samsung Galaxy Smartphone (ändern, vergessen, neu eingeben)?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Can I Download the Windows-10 and Install it!

 /

Wie unter Windows 10 Explorer die Freigabe auf ein Verzeichnis für ein Programm erteilen?

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, how to?

 /

Aktivieren vom Ransomware Schutz unter Windows 10 kostenlos!

 /

My-Documents Windows 10, customize the path, can I?

 /

Can i customize user account picture in Windows 7?

 /