NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set global ? Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]celé_číslo] [[peermode=]include|exclude|disable] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí RIP. error: Protokolovat pouze chyby související s protokolem RIP. warn: Protokolovat upozornění související s protokolem RIP. info: Protokolovat informace související s protokolem RIP. mintrig - Minimální interval spuštění zadaný v minutách. peermode - Jedna z následujících hodnot: include: Zahrnout druhé strany. exclude: Nezahrnovat druhé strany. disable: Zakázat režim druhých stran. Poznámky: Nastavte globální parametry protokolu RIP. Příklady: set global "Připojení místní sítě" none 10 disable set global "Připojení místní sítě" mintrig=15

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ip rip set global - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální parametry protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví globální parametry protokolu RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/global.htm
0.14
17128

How can i add or change languages in Windows-10 and Win 8.1?

 /

Miniature pictures are not displayed in the file explorer!

 /

Wie kann man bei Windows 8.1 / 10 Programme deinstallieren?

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

GetWindowText Error message?

 /

The screen saver is missing in the control panel, find it quickly!

 /

Powershell Version Abfragen auf MS Server und Windows!

 /

What are the advantages and disadvantages of exFat in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Was sind EPUB Dateien?

 /

Zufallsfarbe für eine Desktop Notiz verwenden unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Ordner in der Verzeichnisstruktur vom Windows-10 Explorer automatisch erweitern?

 /

Was ist Digitaluhr im Vordergrund und was ist Immer im Vordergrund erzwungen?

 /