NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set global ? Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]celé_číslo] [[peermode=]include|exclude|disable] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí RIP. error: Protokolovat pouze chyby související s protokolem RIP. warn: Protokolovat upozornění související s protokolem RIP. info: Protokolovat informace související s protokolem RIP. mintrig - Minimální interval spuštění zadaný v minutách. peermode - Jedna z následujících hodnot: include: Zahrnout druhé strany. exclude: Nezahrnovat druhé strany. disable: Zakázat režim druhých stran. Poznámky: Nastavte globální parametry protokolu RIP. Příklady: set global "Připojení místní sítě" none 10 disable set global "Připojení místní sítě" mintrig=15

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ip rip set global - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální parametry protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví globální parametry protokolu RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/global.htm
0.156
17128

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

How can I repair MS Office?

 /

2 x quad explorer with separate settings!

 /

Alternative to Command Prompt, CMD.EXE for MS Windows 11, 10, ... and Server OS!

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Windows 32bit Treiber unter Windows x64?

 /

What are Windows 11, 10, ... etc. Services?

 /

Ich habe Zugriffe auf der Festplatte, auch wenn ich nichts mache?

 /

Can I also expand and print Zip, Cab, ... directorys under Windows?

 /

What is the difference between Windows 10X and Windows 10/11?

 /

On the notebook / laptop JKL is 123, what can I do?

 /

Wenn eine EXE-Datei in der Windows-Firewall blockiert ist, sind auch die DLL-Dateien blockiert?

 /