NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Sposób użycia: show profiles [ [interface=] ] Parametry: interface - Nazwa interfejsu, w którym skonfigurowano ten profil. Uwagi: Parametr interfejsu jest opcjonalny. Jeśli podano nazwę interfejsu, zostanie wyświetlony tylko profil w podanym interfejsie. W przeciwnym razie zostaną wyświetlone wszystkie profile. Przykłady: show profiles interface="Połączenie lokalne" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje listę profilów sieci przewodowej skonfigurowanych obecnie na komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface reset all
Resetuje konfigurację.
netsh routing ipx rip show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show names
Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pokazuje listę profilów sieci przewodowej skonfigurowanych obecnie na komputerze. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm
0.203
19546

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

Can I set a timer, stopwatch or alarm in Windows 11?

 /

The difference in file explorer between favorites and Quick links?

 /

Create multiple user accounts on the Windows 11 computer!

 /

Ist der Stromverbrauch bei Windows-7 Aero größer?

 /

Different desktops under Windows 11 and background images!

 /

Put the picture in the first position of the PDF, very easy!

 /

Classic desktop clock for Microsoft 11, 10, ... Windows OS with various settings!

 /

Audiogeräte in Windows 11 / 10 umbenennen!

 /

Standard Boot Betriebssystem bei Windows 11 PCs festlegen!

 /

Shut down, restart, in the start and desktop for Windows 11/10!

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /