NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Sposób użycia: show profiles [ [interface=] ] Parametry: interface - Nazwa interfejsu, w którym skonfigurowano ten profil. Uwagi: Parametr interfejsu jest opcjonalny. Jeśli podano nazwę interfejsu, zostanie wyświetlony tylko profil w podanym interfejsie. W przeciwnym razie zostaną wyświetlone wszystkie profile. Przykłady: show profiles interface="Połączenie lokalne" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje listę profilów sieci przewodowej skonfigurowanych obecnie na komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface reset all
Resetuje konfigurację.
netsh routing ipx rip show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show names
Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm

0.061

How do I change the position of the desktop clock?

 /

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

Kann man Windows 10 Telephonisch Aktivieren?

 /

Was bedeutet Anzahl der Pings pro Host in TraceRouteOK?

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

Disable Login Screen in Windows 10, how to?

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder)!

 /

JAR-Dateien in Windows öffnen, aber wie?

 /