NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Sposób użycia: show profiles [ [interface=] ] Parametry: interface - Nazwa interfejsu, w którym skonfigurowano ten profil. Uwagi: Parametr interfejsu jest opcjonalny. Jeśli podano nazwę interfejsu, zostanie wyświetlony tylko profil w podanym interfejsie. W przeciwnym razie zostaną wyświetlone wszystkie profile. Przykłady: show profiles interface="Połączenie lokalne" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje listę profilów sieci przewodowej skonfigurowanych obecnie na komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface reset all
Resetuje konfigurację.
netsh routing ipx rip show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show names
Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm
0.077

Wie kann ich bei Windows-7 das Windows Snap aktivieren, bzw. deaktivieren?

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /

Wie kann ich WinScan2PDF deinstallieren?

 /

How to scan to pdf in Windows 7?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /