NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Sposób użycia: show profiles [ [interface=] ] Parametry: interface - Nazwa interfejsu, w którym skonfigurowano ten profil. Uwagi: Parametr interfejsu jest opcjonalny. Jeśli podano nazwę interfejsu, zostanie wyświetlony tylko profil w podanym interfejsie. W przeciwnym razie zostaną wyświetlone wszystkie profile. Przykłady: show profiles interface="Połączenie lokalne" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje listę profilów sieci przewodowej skonfigurowanych obecnie na komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface reset all
Resetuje konfigurację.
netsh routing ipx rip show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show names
Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm

0.093

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures?

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage?

 /

Ist es möglich die Größenangaben bei jedem Dateiordner im Fenster anzuzeigen?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Wo finde ich die Proxy -Einstellungen -Konfiguration beim Internet Explorer?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /