NETSH - Windows XP/2000

netsh lan show profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Bruk: show profiles [ [interface=] ] Parametere: interface - navn p grensesnittet med denne profilen konfigurert Merknader: Parameteren interface er valgfri. Hvis grensesnittnavn er gitt, vises bare profilen p det angitte grensesnittet. Ellers vises alle profiler. Eksempler: show profiles interface="Local Area Connection" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - kommando Viser en oversikt over kablede profiler som for ?yeblikket er konfigurert, p? denne maskinen. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan
Endrer til konteksten "netsh lan".
netsh routing ipx sap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras show registeredserver
Viser om en datamaskin er registrert som en
netsh interface ipv6 6to4
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4".
netsh routing ip rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser en oversikt over kablede profiler som for ?yeblikket er konfigurert, p? denne maskinen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm
0.25
19840

Full Unicode Character Support in Quad Explorer for MS Windows 11, 10, .... OS!

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

Fonts printing with print and preview function!

 /

Just test the RAM under Windows 11, 10, 8.1, ... and Serven!

 /

What is a nettop?

 /

Kann ich den Windows-XP Explorer.exe in Win-7 verwenden?

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

Eigenes Bild als Desktophintergrund in Windows 8.1 und Acht verwenden (ndern, einsetzen)!

 /

Start two or more programs at the same time from the command prompt!

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Permanently delete files from system default setting!

 /