NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Format: show profiles [ [interface=] ] Parametre: interface - navnet på den grænseflade, hvor profilen er konfigureret Bemærkninger: Parameteren interface er valgfri. Hvis der angives et navn på en grænseflade, er det kun profilen for den angivne grænseflade, der vises. Ellers vises alle profiler. Eksempler: show profiles interface="Lokal netværksforbindelse" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten.
netsh routing ipx sap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras show registeredserver
Angiver, om en computer er registreret som en
netsh interface ipv6 6to4
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
netsh routing ip rip delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm
0.14

Where is security at glance in the 1803 Windows 10, defender, account protection?

 /

Zeitstempel von Ordnern und Dateien schnell und effektiv ändern!

 /

RUN the Windows Control Panel, can I?

 /

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

How can I change user passwords in Windows 7 and 8.1 without knowing current password?

 /

The Word Pad is at one time away on Windows 10, why?

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Wie groß darf mein Youtube Video maximal sein (Datei, Länge)?

 /