NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Format: show profiles [ [interface=] ] Parametre: interface - navnet på den grænseflade, hvor profilen er konfigureret Bemærkninger: Parameteren interface er valgfri. Hvis der angives et navn på en grænseflade, er det kun profilen for den angivne grænseflade, der vises. Ellers vises alle profiler. Eksempler: show profiles interface="Lokal netværksforbindelse" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten.
netsh routing ipx sap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras show registeredserver
Angiver, om en computer er registreret som en
netsh interface ipv6 6to4
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
netsh routing ip rip delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm
0.078

How to get Folder View properties in Windows 10 Explorer?

 /

The Don't Sleep Video!

 /

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

Wie kann ich die Funktion "Verzeichnis drucken" in Windows Explorer hinzufügen?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

How can I disable the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 / 365  on the Windows 8.1 / 10 Desktop?

 /