NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Format: show profiles [ [interface=] ] Parametre: interface - navnet på den grænseflade, hvor profilen er konfigureret Bemærkninger: Parameteren interface er valgfri. Hvis der angives et navn på en grænseflade, er det kun profilen for den angivne grænseflade, der vises. Ellers vises alle profiler. Eksempler: show profiles interface="Lokal netværksforbindelse" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten.
netsh routing ipx sap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras show registeredserver
Angiver, om en computer er registreret som en
netsh interface ipv6 6to4
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
netsh routing ip rip delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm

0.078

How to scan to pdf in Windows 7?

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

Enforce updated when change the Local Group Policy settings in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /

Ist Pointer-Stick nicht ein Scherzt-Programm, wer braucht sowas überhaupt?

 /