NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v4tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v4tov6 ? Sposób użycia: delete v4tov6 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Etykieta Wartość listenport - Port IPv4 do nasłuchiwania. listenaddress - Adres IPv4 do nasłuchiwania. protocol - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP. Uwagi: usuwa wpis do nasłuchiwania dla IPv4 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V4TOV6

netsh interface portproxy delete v4tov6 - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v4tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Ustawia informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Usuwa filtr dla zaakceptowanych serwerów równorzędnych.
netsh p2p pnrp diagnostics help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag ping loopback
Sprzężenie zwrotne usługi ping (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
Wyświetla konfigurację interfejsu protokołu IGMP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v4tov6.htm
0.093

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Wie kann ich den Windows-Befehlszeilenverlauf in der cmd.exe sehen?

 /

Overclocked systems?

 /

Windows 8, 10 Sound Fenster als Verknüpfung auf dem Desktop wie in Win8?

 /

How can I backup the individual entries or export from Quick-Text-Paste?

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

Gibt es von Microsoft auch eine direkte Verkaufsstelle für z.B. Win-7, 8.1 u 10?

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /