NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ portproxy ğ delete ğ v4tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v4tov6 ? Kullanım: delete v4tov6 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametreler: Etiket Değer listenport - Dinlemenin yapılacağı IPv4 bağlantı noktası. listenaddress - Dinlemenin yapılacağı IPv4 adresi. protocol - Kullanılacak protokol. Şu anda yalnızca TCP destekleniyor. Açıklamalar: IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy bağlantısı yapmak için kullanılan bir girdiyi siler.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V4TOV6

netsh interface portproxy delete v4tov6 - Windows 2000/XP - Komutları IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdiyi siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v4tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Bir yönlendirme iletişim kural? için tercih düzeyi ekler.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
6to4 yönlendirme durumunu gösterir.
netsh routing ip rip set interface
Belirtilen arabirimde RIP yap?land?rmas?n? de?iştirir
netsh p2p pnrp peer
`netsh p2p pnrp peer' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh diag show adapter
Tüm Ba?daşt?r?c?lar? görüntüler.
netsh routing ip nat add
Bir yap?land?rma girişini tabloya ekler.HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v4tov6.htm

0.078

Computer Management in Windows 8.1, 8 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Kann man in Windows 8.1/10 das automatische Ausklappen des Verzeichnisbaumes in MS-Explorer deaktivieren?

 /

How to use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Ein ISO-Image auf eine DVD mit CMD Befehlen in Windows 8.1, 8 oder Win 7/10 brennen?

 /

In PowerPoint still the original creation time appears!

 /

PC-Monitor am MacBook anschließen oder LED TV!

 /