NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ aaaa ğ set ğ acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ ad = ] sunucu [ [şifre =] şifre [baş-değer =] BaşlangıçDeğeri [bağ. nok =] bağlantı nok. [zamanaşımı = ] zaman aşımı [imza = ] ETKİN|DEVRE DIŞI ] Kimlik doğrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusuna IP adresi ya da ad sağlar. ad RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi şifre Paylaşılan şifre baş-değer Başlangıç değeri (sunucu önceliği) bağ. nok. Kimlik doğrulama isteklerinin yollandığı bağlantı noktasını ayarlar. zamanaşımı RADIUS sunucusunun kullanılamaz işaretleneceği (saniye olarak) zaman aşımı süresi imza dijital imza kullanıp kullanmama

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - Komutları Bir hesap sunucusunun özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Paket süzgeci bilgilerini gösterir.
netsh ras add
Bir tabloya ö?eleri ekler .
netsh firewall set notifications
Güvenlik duvar? bildiriminin yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh lan add profile
Makinedeki belirtilen arabirime LAN profili ekler.
netsh routing ipx sap set filter
Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir hesap sunucusunun özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.233
16907

Eingabeaufforderung Schnellstart aus der Adressleiste!

 /

What does total memory mean information like physical memory, ...?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Deinstallieren Sie Q-Dir von Surface Pro unter Windows 10!

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /

How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)?

 /

A Magnificent and Great Digital Desktop Clock for all MS Windows OS!

 /

Can I customize the file format from rar to zip?

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /

Can I switch user accounts on windows 8 / 8.1 (customize, swop)?

 /

Can I turn off Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

Can I remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /