netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ aaaa ğ set ğ acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ ad = ] sunucu [ [şifre =] şifre [baş-değer =] BaşlangıçDeğeri [bağ. nok =] bağlantı nok. [zamanaşımı = ] zaman aşımı [imza = ] ETKİN|DEVRE DIŞI ] Kimlik doğrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusuna IP adresi ya da ad sağlar. ad RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi şifre Paylaşılan şifre baş-değer Başlangıç değeri (sunucu önceliği) bağ. nok. Kimlik doğrulama isteklerinin yollandığı bağlantı noktasını ayarlar. zamanaşımı RADIUS sunucusunun kullanılamaz işaretleneceği (saniye olarak) zaman aşımı süresi imza dijital imza kullanıp kullanmama

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - Komutları Bir hesap sunucusunun özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Paket süzgeci bilgilerini gösterir.
netsh ras add
Bir tabloya ö?eleri ekler .
netsh firewall set notifications
Güvenlik duvar? bildiriminin yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh lan add profile
Makinedeki belirtilen arabirime LAN profili ekler.
netsh routing ipx sap set filter
Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir hesap sunucusunun özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.156
16907

The auto power options adjustment to increase energy efficiency is ok!

 /

How to change in Windows 10 the Screen Saver, enable or disable?

 /

How to remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Wie kann Textfeldauswahl für Einzel-Hotkey (Tastenkombination) erstellen?

 /

How can I select the columns for the directory print out?

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Bug: at high Windows DPI, blurred appearance of font and icons!

 /

So erstellen Sie einen diagonalen Text in Word!

 /

Change the desktop ants to i.e. white color!

 /

The created file can not be compressed!

 /